Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

FLOOW2

Parksharing

Bedrijfsnaam FLOOW2
KvK Nummer 71562273
Website www.floow2.com
Beschrijving onderneming FLOOW2 biedt een innovatieve en slimme deelmarktplaats oplossing voor bedrijven, organisaties en netwerken.

Via een deelplatform kan ieder bedrijf het gebruik van onbenutte bedrijfsmiddelen, materialen, diensten, personeel en faciliteiten optimaliseren. Bedrijven kunnen intern, lokaal, regionaal of wereldwijd samenwerken, en vraag en aanbod transparant maken, matchen en delen. Met als resultaat: kostenbesparing, extra omzet, minder verspilling, meer hergebruik en meer samenwerking.

Onze deelplatformen zijn uitermate geschikt voor bedrijventerreinen, havens, organisaties met meerdere afdelingen of locaties, bedrijven netwerken, ziekenhuizen, zorgorganisaties en marktsectoren. Ieder platform wordt professioneel ingericht, op maat gemaakt en faciliteert alles van A tot Z.
Naam innovatie Parksharing
Beschrijving innovatie De online deelmarktplaats voor ondernemers en bedrijven om lokaal samen te werken, en om vraag en aanbod te matchen en uitwisselen op het bedrijvenpark of daarbuiten.

Via Parksharing is zichtbaar welke ondernemers en bedrijven waar zijn gevestigd, en wat zij (zakelijk) aan elkaar kunnen hebben. Zij kunnen vraag én aanbod van bedrijfsmiddelen, (rest)materialen, diensten, personeel en faciliteiten transparant maken, matchen en delen met buurbedrijven. Immers, waarom een verre vriend zoeken, als je een goede buur hebt?

Website innovatie www.parksharing.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Met Parksharing stimuleren we lokale samenwerking tussen bedrijven. Het stelt bedrijven in staat om beter gebruik te maken van alle assets en capaciteit die er al is, door vraag én aanbod lokaal te matchen.

Dit betekent dat bedrijven lokaler actief zijn. Zij grondstoffen en materialen lokaal kunnen vinden, personeel tijdelijk inhuren van collega-bedrijven, faciliteiten in de buurt gebruiken, restmaterialen uitwisselen, etc. Zo verminderen we transport afstanden, sluiten we lokaal kringlopen en verduurzamen we bedrijven en bedrijvenparken.

Daarnaast zorgt het efficiënter inzetten van producten, materialen en personeel voor vitale en toekomstbestendige bedrijven. Het levert hen extra omzet door bijv. verhuur van tijdelijk stilstaande assets of ze besparen kosten door assets tijdelijk in te huren i.p.v. nieuw aan te schaffen, of door personeel tijdelijk te detacheren in plaats van hen de deur te wijzen.
Bijdrage aan een betere wereld De circulaire economie rukt op in onze huidige maatschappij. Een economie waarin innovatie, minder verspilling, hergebruik en het delen van onze eigendommen centraal staat. Het wordt als ondernemer, bedrijf en als organisatie steeds belangrijker dat we efficiënter omgaan met de bedrijfsmiddelen en materialen die we al hebben. Dit kunnen we niet alleen, want samenwerken en samen delen zijn hierin juist de succesfactoren.

Parksharing maakt het mogelijk voor bedrijven om hiermee te starten, middels een nieuw business model: asset sharing. Het is misschien een nieuw concept, maar het past naadloos binnen de ontwikkeling naar een circulaire economie, waarin bedrijven samenwerken, kringlopen gesloten zijn en waarin het afval van het ene bedrijf juist de grondstoffen van een ander bedrijf zijn.

(...en zie vorige vraag).
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het belang van lokaal samenwerken, samen delen, en het matchen van vraag en aanbod tussen bedrijven wordt steeds groter. Meer dan ooit zien we lokale ondernemers elkaar helpen en onderling producten of diensten bij elkaar afnemen. Van de horeca tot de zorg, samen werken loont.

Samenwerken en samen delen begint bij transparantie in wie of wat, waar en wanneer beschikbaar of nodig is. Dat ontbreekt helaas vaak. Dat kan via een online platform als Parksharing. Internet maakt het mogelijk dat we bedrijven en vraag en aanbod op lokale, regionale en nationale schaal zichtbaar kunnen maken, kunnen matchen en verhandelen.

Voor bedrijven is asset sharing een totaal nieuw concept. We zijn immers jarenlang gewend om dat waar we behoefte aan hadden zelf te kopen en in ons bezit te hebben. Ieder voor zich, god voor ons allen. Ieder bedrijf bouwde een eigen pand, met eigen faciliteiten, eigen parkeerplekken, een hek eromheen en een weg ernaartoe. Nu verlangt de maatschappij én het milieu dat we dit anders gaan doen: van bezit naar gebruik, van individu naar samen, van lineair naar circulair. Dat vergt een andere manier van denken en doen, een mind-shift om open te staan voor innovaties.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact