Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

EcoChain Technologies

Activity-Based Footprinting

Bedrijfsnaam EcoChain Technologies
KvK Nummer 53518314
Website www.ecochain.com
Beschrijving onderneming Wij geloven dat we de gehele circulaire economie in kaart kunnen brengen. Dit doen we met levenscyclusanalyses (LCAs). We hebben reeds 200.000 productketens doorgerekend. In 2017 en 2018 gaan we opschalen. Onze ambitie is om alle productiebedrijven in Europa op fabrieks-, proces- en grondstofniveau op LCA door te rekenen en alle grondstofketens te helpen sluiten. Wat ons uniek maakt is dat we de business case helpen maken voor circulariteit.
Naam innovatie Activity-Based Footprinting
Beschrijving innovatie Wij hebben een online applicatie uitgevonden die met 'Activity Based Footprinting' geautomatiseerd fabrieken en product portfolios rond rekent. Honderden bedrijven waaronder Philips, Interface en Moonen Packaging gebruiken onze applicatie. De applicatie is verticaal en horizontaal opschaalbaar. Verticaal omdat productketens in de applicatie gekoppeld kunnen worden. Als een leverancier verduurzaamt, rekent dit door in alle aangesloten ketens. Horizontaal omdat fabrieken kunnen consolideren (incl. verrekening van interne leveringen en % participaties in Scope 1, 2 en 3). De berekening gaat verder dan cradle-to-cradle, gebruikers gaan richting een circulaire economie.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Wij geloven dat bedrijven die worden gedreven door technische innovaties de kracht hebben om een duurzame wereld te creëren. Een wereld zonder schaarste, maar met overvloed die het fundament legt voor toekomstige generaties. Dit vergt een radicaal herontwerp binnen bedrijven, ketensystemen en onze economie als geheel.
Verandering is het nieuwe paradigma. Duurzame koplopers zijn de dominante marktpartijen van morgen. Bedrijven die zich niet aanpassen verdwijnen. Consumenten maken steeds bewuster keuzes voor duurzame producten. Overheden introduceren wetgeving die de vervuiler laat betalen voor deze gemaakte maatschappelijke kosten. De ‘business case’ van duurzame productie is positief vanaf het begin.
Wat een bedrijf niet meet kan niet worden gemanaged. Daarom moet op ieder niveau van het bedrijf en de keten inzicht zijn welke acties leiden tot een lagere milieulast. Niet incidenteel maar continu, als een integraal onderdeel van de dagelijkse operatie.
Het slim toepassen van IT is de sleutel tot goede beschikbaarheid van handvatten om op grote schaal te kunnen meten. Ketenpartners zullen nauw worden betrokken om de continue cyclus van het identificeren van kansen, het definiëren van doelstellingen, en het uitvoeren van concrete acties te monitoren. Alleen dan ontwikkelen bedrijven gezamenlijk waarde en wordt kritische massa opgebouwd om de Circulaire Economie te verwezenlijken.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De doorvertaling van Activity-Based Fooprinting naar een online applicatie is door geen enkele andere partij uitgevoerd. Daarmee is EcoChain uniek in het door middel van LCA op grote schaal doorrekenen en inzichtelijk maken van milieuprestaties.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact