Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Bever Innovations Horticulture

Leaf Carrier : High yield urban farming

Bedrijfsnaam Bever Innovations Horticulture
KvK Nummer 22052702
Website http://horticulture.beverinnovations.com
Beschrijving onderneming Bever Innovations is een innovator in de LED-verlichtingsindustrie. Sinds onze oprichting in 1996 ontwikkelen, produceren en leveren wij intelligente LED-verlichtingsoplossingen. Zowel voor indoor- als outdoor-toepassingen en voor de benzine-retailmarkt, industrie en horticulture sector. Voor de productie en assemblage van onze producten maken we gebruik van twee sociale werkplaatsen in Zeeland. Vanaf het ontwerp en de inkoop hebben we continu toezicht op de productie, met een optimale, geborgde kwaliteit als resultaat.
Naam innovatie Leaf Carrier : High yield urban farming
Beschrijving innovatie De Leaf Carrier is een mobiele en modulaire kweekoplossing waarmee, ten opzichte van een traditionele verticale kweekopstelling, dubbel zoveel kweekoppervlak en dus dubbel zoveel opbrengst mogelijk is. Door de ultradunne LED platen met zeer uniforme lichtspreiding is voor kiemgroenten 14m2 kweekoppervlak per 1m2 vloeroppervlak mogelijk. Voor grotere gewassen zoals kruiden, sla en andere groenten is dat 7m2 per 1m2 vloeroppervlak. De lichtintensiteit van de karren is met een app te beheren. Door het principe van een kar zijn geen hoge initiële investering vooraf nodig. Het risico is hierdoor laag. Start met een enkele kar en voeg karren toe zodra de afzet groeit. De kar is voorbereid op samenwerking met een autonoom rijdende robot en een bewateringsunit waardoor geautomatiseerde productie op grote schaal mogelijk is. De Leaf Carrier is DE oplossing voor urban farming met een gezond bedrijfsresultaat.
Website innovatie http://horticulture.beverinnovations.com
Noodzaak en belang van deze innovatie De Leaf Carrier is een modulaire oplossing die direct en zonder grote investeringen ingezet kan worden binnen de bestaande glastuinbouw en indoor farming. Hierdoor is een snelle vergroting van de productiecapaciteit mogelijk en kan eenvoudig worden doorgegroeid naar een meer duurzame kweekmethode, zonder pesticiden en met efficiënter water- en energie verbruik.
Bijdrage aan een betere wereld De wereldbevolking groeit hard en daarmee de vraag naar vers voedsel. Daarnaast is er een toenemende vraag naar meer duurzaam geproduceerd voedsel. Lokaal gekweekt, zonder pesticiden en met minimale hoeveelheid water. De Leaf Carrier maakt dit mogelijk. Op kleine schaal, voor bijvoorbeeld restaurants of kleine ondernemers, maar ook op grote schaal voor grotere bedrijven in de voedselindustrie. We zien buiten Europa een grote vraag naar deze oplossing, met name in dichtbevolkte gebieden waar vierkante meters schaars zijn, of waar de klimatologische omstandigheden uitdagend zijn en waar een grote behoefte is aan vers voedsel. Maar ook voor Europese tuinders is deze oplossing aantrekkelijk. De productiecapaciteit kan direct worden vergroot door de Leaf Carrier in te zetten in een bestaande kas of kweekcel. Grote investeringen in kas-capaciteit is daarmee verleden tijd.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Kweken onder LED licht bestaat al langer en er zijn wereldwijd vele vertical- en urban farming initiatieven. Van klein tot groot. De praktijk leert dat veel van deze initiatieven niet levensvatbaar zijn. Allemaal om diverse, vaak meerdere, redenen. Vaak rondom de afzet en de complexiteit en kosten van de gebruikte kweekoplossingen. De dunne LED platen van de Leaf Carrier zijn uniek en maken het mogelijk twee keer zoveel veel planten per m2 vloeroppervlak te kweken. De opbrengst versus (initiële) investering is daardoor meer dan 2x hoger dan met traditionele vertical farming oplossingen. Daarnaast is kweken met de Leaf Carrier veel flexibeler. Zet hem in, daar waar nodig en rijd hem heen-en-weer tussen kweek- en oogst ruimte. Start met een enkele Leaf Carrier en schaal op zodra nodig.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact