Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Zorganimaties BV, 12e plaats MKB Innovatie Top 100 2017

Een visuele bijsluiter, begrijpelijk voor iedereen

11 Miljoen Nederlanders krijgen van hun artsen structureel medicijnen voorgeschreven, voor een totaalbedrag van 6 miljard euro per jaar. Echter, 30-40% van deze medicijnen wordt niet goed of helemaal niet ingenomen. Daarmee gaat niet alleen 30-40% van het beoogde gezondheidsbevorderende effect verloren, maar wordt ook ongeveer 2 miljard euro per jaar verspild. Daarnaast ontstaan er nog extra maatschappelijke kosten door ziekteprogressie, complicaties en bijwerkingen.

Spreektaal

Kijksluiter wil dit tegengaan. Kijksluiter is een bibliotheek van – op dit moment – ca. 4.800 (1.200 in vier talen) animatievideo's, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een medicijn in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd aan de medicijngebruiker of zijn mantelzorger. Met dit aantal is er voor >95% van alle medicijnen, die voor het eerst worden voorgeschreven, een Kijksluiter beschikbaar.

Informatie op maat

Kijksluiter is gepersonaliseerd op taal, geslacht, leeftijd en indicatie van het medicijn, en is beschikbaar in het Nederlands, Turks, Arabisch en Engels. Er is ondertiteling beschikbaar voor doven en slechthorenden. Er wordt gewerkt aan een versie waarin gesproken tekst zoveel mogelijk wordt ondersteund door het gebruik van iconen ten behoeve van laaggeletterden.

Webapplicatie

De digitale bibliotheek van Kijksluiter wordt ontsloten via een webapplicatie en een mobiele app voor smartphones en tablets. Kijksluiter is op dit moment verkrijgbaar via circa 300 apotheken (16% van alle apotheken), die een abonnement hebben afgesloten. Dit aantal neemt wekelijks toe. Doel is dat eind 2017 40-50% van alle apotheken een abonnement op Kijksluiter hebben. Dat betekent dat Kijksluiter dan via de apotheek toegankelijk is voor 40-50% van alle medicijngebruikers. Kijksluiter zal na een succesvolle introductie in Nederland ook in andere landen worden geïntroduceerd. Daarvoor is al concrete belangstelling uit Duitsland, België (Vlaanderen) en Spanje.

Zorganimaties BV

Logo Zorganimaties BV Blaricum
 

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Animatie van Kijksluiter met link naar video

Aanvullende informatie

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact