Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

ZON Energie groep, 76e plaats MKB Innovatie Top 100 2013

Maximale inzet duurzame energiebronnen

ZON Energie Groep heeft één doel: alle initiatieven voor duurzame energie in de gebouwde omgeving haalbaar maken door te investeren, ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Mede dankzij het ZON Cafetariasysteem krijgen woningcorporaties het zoals zij het willen.

Collectieve woningbouw

Levering van comfortabele duurzame warmte en koude voor de collectieve woningbouw (flats en zorgcentra) volgens een integraal en schaalbaar concept. Dit realiseert 75% CO2 besparing. ZON energie ontzorgt vastgoedeigenaren door de volledige ontwikkeling, realisatie, investering én exploitatie te verzorgen.

Duurzame verwarming

Er wordt maximaal gebruik gemaakt van zonne-energie, aardwarmte / aardkoude voor verwarming van water en verwarming en koeling van de woning.

ZON Energie groep

Spanbroek

 Twitter LinkedIn

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact