Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

WebSpeaking, 69e plaats MKB Innovatie Top 100 2014

Een digitale zorgbuddy

Avatars, ook wel virtual agents genoemd, die kunnen spreken en bewegen, kunnen worden ingezet als coach, vriend, begeleider docent en gastvrouw of -heer voor een patiënt of cliënt. De coachende rol bij revalidatie helpt de patiënt met de voortgang van de training. Ook op emotioneel vlak kan de avatar tijdens de revalidatie de patiënt bijstaan. Het draagt bij aan een hoger revalidatierendement en worden de eerstelijns vragen sterk verminderd.

Er niet alleen voor staan

Met een goed ontworpen interface kan de patiënt of cliënt eenvoudig communiceren met de Avatar. De patiënt of cliënt heeft niet het idee dat hij er alleen voor staat, maar heeft altijd een 'buddy' in de buurt die helpt.

Belangstelling binnen health care sector

Dit product wordt nog nauwelijks toegepast, maar in de health care sector is er zeer veel belangstelling voor. De vernieuwing is evident: informatie wordt georganiseerd, gerubriceerd en gestructureerd en in volledige volzinnen door een Avatar in woord en gebaar aangeboden aan de gebruiker die het met een touch screen of spraakherkenning  bedient.

De Avatar is een antwoord op twee maatschappelijke ontwikkelingen: de sterke vergrijzing en forse bezuinigingen in de zorg.

WebSpeaking

Avatars voor de Zorg

Haarlem

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Webspeaking Avatars

" De vermelding in de innovatieTop100 heeft ons een behoorlijke credibility gegeven bij potentiele opdrachtgevers. Het krediet van "pratende poppetjes" in de vorm van een e-health buddy in de healthcare- en retail-wereld is door de InnoTop 100 veel groter geworden."

Michael de Louwere van WebSpeaking

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact