Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Watter, 41e plaats MKB Innovatie Top 100 2015

Duurzame bloembollenteelt met Wattertechnologie

Watter is een project gestart in de bloembollenteelt om giftige chemische middelen te reduceren die gebruikt worden bij de teelt van bollen. Deze chemische middelen zijn niet alleen giftig voor de mensen die hiermee werken. De giftige stoffen belanden ook in het milieu. Via het grondwater komen deze stoffen terecht bij drinkwaterbedrijven en daardoor in onze voedselketen.

Water, elektriciteit en zout

Watter heeft een technologie ontwikkeld waarmee je op locatie een effectief desinfectiemiddel kan produceren met water, elektriciteit en zout.  TNO heeft het desinfectiemiddel getest op bacteriën, schimmels en virussen. Dit middel is onschadelijk voor de mens, dier en milieu en biologisch afbreekbaar. Dus geen residuen. Dit jaar heeft Watter een Europees octrooi ontvangen op de uitvinding. De technologie wordt al breed ingezet voor het oplossen van hygiëne gerelateerde problemen. Zo zijn er  inmiddels 2 miljard eieren ontsmet met de Watter technologie (in plaats van het giftige formaline) en worden 60 procent van alle verf en lijm op de basisscholen duurzaam behandeld met de Watter technologie.

Lelieteelt

Het afgelopen jaar heeft Watter haar duurzame technologie getest in de lelieteelt. De eerste resultaten zijn veel belovend. Een aantal bloembollentelers gebruikt al veel minder chemicaliën. Niet alleen het milieu is hiermee gebaat. Ook biedt deze nieuwe technologie financiële voordelen. Het bespaart vele duizenden euros aan inkoop van giftige chemicaliën.   

In samenwerking met de bloembollenfederatie KAVB is Watter een crowdfunding project gestart om te onderzoeken of de nieuwe technologie ook kan worden toegepast bij tulpen, narcissen, hyacinten en irissen.

Watter

Logo Watter Assen

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Website

Watter installaties

Vertrouwen
"'De MKB top-100 heeft erkenning gegeven aan onze innovatieve ontwikkelingen. Daarnaast heeft het gezorgd voor een stukje vertrouwen naar onze eerste klanten toe. Ik zou dan ook zeker iedere innovatieve ondernemer willen aanraden zich in te schrijven."

Alfred, Watter

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact