Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Waterblock BV, 10e plaats MKB Innovatie Top 100 2010

Watershell

Het zijn belangrijke kwesties bij nieuwbouwprojecten en stedelijke herstructureringen: het voorkomen van wateroverlast, hydrologisch neutraal bouwen, en het afkoppelen van hemelwater. Waterblock uit Zundert bedacht een eenvoudig, degelijk en duurzaam alternatief om ondergrondse waterbergingen te creëren, zodat aan de wettelijke regenwaterbergingseisen kan worden voldaan.

Vloer op paaltjes: handige wateropslag

De Watershells zijn koepelvormige cassettes van kunststof die maar op één manier in elkaar passen. Samen vormen ze een verloren bekisting, met tussenruimtes. In de kolommen die zo ontstaan wordt beton gestort, zodat als het ware een vloer op paaltjes ontstaat. Het regenwater wordt tijdelijk in de Watershells geborgen, waarna het infiltreert in de bodem óf vertraagd wordt afgevoerd naar een riool of oppervlakte water.

Waterblock BV

Breda

Twitter LinkedIn YouTube

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact