Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Viacryp BV, 49e plaats MKB Innovatie Top 100 2018

Pseudonimiseren van persoonsgegevens

ViaCryp is niet toevallig een anagram van privacy. Het bedrijf is namelijk specialist op dit onderwerp. Eén van haar diensten is het pseudonimiseren van persoonsgegevens. Dit helpt organisaties te voldoen aan de eisen van onder andere de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Data-analyse

Data is het nieuwe goud. Data-analyse leidt vaak tot waardevolle inzichten en geeft voorspelkracht. Bijvoorbeeld: door analyse van bewegingsdata van klanten in een winkel is betere productplaatsing mogelijk. Maar bewegingsdata en heel veel andere soorten gegevens zijn vaak herleidbaar tot een individu. Een organisatie is verplicht zorgvuldig om te gaan met deze persoonsgegevens. ViaCryp pseudonimiseert deze persoonsgegevens voor hen. Het pseudoniem is niet te herleiden tot een individu. Een organisatie kan dan veilige data-analyse doen waarbij de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd is.

Onherleidbaar

ViaCryp treedt hierbij op als onafhankelijke partij (trusted third party, of TTP). Deze manier van pseudonimiseren heeft een belangrijk effect op persoonsgegevens. Niet alleen door de eigen medewerkers van een organisatie maar ook bij een eventueel datalek zijn de gepseudonimiseerde persoonsgegevens namelijk niet meer te herleiden naar individuen. Een belangrijk verschil met anonimisering is dat pseudonimisering het mogelijk maakt om data uit verschillende bronnen te koppelen (zelfde pseudoniem). Met ViaCryp is een organisatie verzekerd van een veilig en betrouwbaar pseudonimiseerproces.

Viacryp BV

Viacryp logo Amsterdam

Twitter LinkedIn

Website

Schematische weergave werking persoonsgegevens pseudonimiseren

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact