Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Van den Heuvel Werkendam BV
29e plaats MKB Innovatie Top 100 2013

Watergangen vrijhouden van bagger

De MUDTRAP© is een duurzame wijze van waterbodembeheer waardoor baggeren veelal kan worden voorkomen. Er wordt niet gewacht tot bagger in wording neerslaat maar de MUDTRAP© vangt het af in de tijd dat het nog een zwevende laag (sapropelium) is.

Werking

De MUDTRAP© voorkomt een dikke baggerlaag op de bodem van watergangen waardoor:

  • Watersystemen hun volledige aan- en afvoerfunctie en bevaarbaarheid behouden.
  • Grond- en oppervlaktewater behouden hun kwaliteit, doordat het slib, dat teveel nutrienten en metalen bevat, tijdig wordt afgevangen.
  • Waterkwaliteitsproblemen als zuurstofproblemen, botulisme, ziekte van Weil, vissterfte, kroosoverlast, groen/blauwalgen en stank worden voorkomen.
  • Het bodemleven niet wordt geschaad door baggeren.
  • Geen baggerdepots nodig.
  • Er kan in iedere tijd van het jaar slib worden afgevangen.
  • Ecologisch gezond water en goed zwemwater wordt geborgd waarmee wordt voldaan aan een KRW-resultaatsverplichting.

Werkt ook als het vriest

De MUDTRAP© bestaat uit een serie speciaal gevormde opvangbakken op de bodem van de watergang. Door de vorm en combinatie van deze bakken zijn ze in staat het slib in wording, zelfs in de vorstperiode, op te vangen.

Duurzaam

Door de toepassing van pompen die de bagger gefaseerd afpompen uit de MUDTRAP©, kan de hiervoor benodigde energie op een duurzame wijze worden opgewekt (zon en wind). Op deze wijze is er geen fossiele brandstof nodig voor de aandrijving van de machines; dus geen CO2 uitstoot.

Van den Heuvel Werkendam BV

Werkendam

Website

Mudtrap bij vallei eem

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact