Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Tygron Serious Gaming BV, 78e plaats MKB Innovatie Top 100 2013

Stedelijke ontwikkeling gevat in game

De Tygron Engine stelt onder meer gemeentes, waterschappen en woningbouwcoöperaties in staat om zeer laagdrempelig zélf serious games voor gebiedsontwikkeling samen te stellen. Met bestaande open-source geografische data en modellen kan een game worden gemaakt. Projecten in de ruimtelijke ordening worden zo beter, goedkoper en transparanter.

Goede planvorming

Stedelijke ontwikkeling is een complex proces. De beperking is niet het staal of het cement, of de rekenkracht van de verschillende experts. Het verschil wordt gemaakt door goede planvorming, waarbij de verschillende belangen van de stakeholders zo goed mogelijk worden gerealiseerd.

Virtueel, maar realistisch

Tygron brengt gebiedsontwikkeling realistisch in beeld door moderne game en visualisatie technieken. De game maakt niet alleen het hier en nu inzichtelijk, maar ook oorzaak en gevolg worden realtime doorgerekend. Het resultaat is een virtuele, maar realistische 3D wereld waarin stakeholders scenario's kunnen spelen en plannen, ieder vanuit zijn eigen perspectief en belang.

De Engine ontsluit op efficiënte wijze diverse bestaande, maar ook nieuwe databronnen zodat snel inzicht kan worden gegeven en betere beslissingen kunnen worden genomen. De oplossingen die worden gevonden in de game worden beoordeeld op o.a. leefbaarheid, groen en parkeervoorzieningen, wateroverlast en overstromingsrisico's.

Tygron Serious Gaming BV

Den Haag

  LinkedIn

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact