Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Tri-O-Gen BV, 67e plaats MKB Innovatie Top 100 2013

Van restwarmte naar lokale elektriciteit

Triogen is erin geslaagd met een relatief kleinschalige standaard unit restwarmte van industriële processen om te zetten in elektriciteit die lokaal kan worden gebruikt. Triogen is een van de weinige bedrijven in de wereld die dit proces met succes toepast in het marktsegment van 160 kW en temperatuur boven 300°C.

Restwarmte

Voorbeelden van processen die zulke restwarmte leveren zijn diesel- en gasmotoren, gasturbines, verbranding van reststoffen cq biomassa, (petro-)chemische processen, processen in de food and diary industrie en in de basismetaal. Triogen heeft een relatief kleinschalige standaard unit ontwikkeld voor de productie van nominaal 160 kW elektriciteit uit zulke restwarmte op basis van het Organic Rankine Cycle (ORC) principe.

Duurzaam

Er wordt elektriciteit geproduceerd zonder dat hiervoor extra (fossiele) brandstof nodig is. Restwarmte wordt vaak ongebruikt wordt gelaten omdat er geen toepassing voor is. De Triogen kan hiervan elektriciteit maken. Daarmee is het product te vergelijken met een windmolen of zonnepaneel: elektriciteit zonder brandstof.

Tri-O-Gen BV

Goor

Website

ORC unit Triogen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact