Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Things Connected, 100e plaats MKB Innovatie Top 100 2016

“Predictive Maintenance” door producten te verbinden met Internet

Door het toepassen van “Internet of Things” in producten maakt “Things Connected” het mogelijk om onderhoud aan producten voorspelbaar (predictive maintenance) te maken en de bijbehorende serviceorganisatie dus planbaar te maken. Dit levert besparingen in de serviceorganisatie op tot wel 35%. Tevens kunnen bedrijven beter inspelen op de trend die gaat “van bezit naar gebruik”. Er ontstaan nieuwe business modellen voor producten waarbij producten niet meer aangeschaft worden, maar waarbij er puur voor het gebruik van het product betaald wordt.

Innovatie is de sleutel tot succes

“Internet of Things” is de term die algemeen gebruikt wordt voor de trend dat apparaten steeds meer zelf communiceren via het Internet. Door de inzet van slimme technieken voor “condition-based monitoring” en big data helpt het bedrijf “Things Connected” bedrijven te groeien naar nieuwe businessmodellen in onderhoud en/of productie. Doel is een optimale servicebeleving voor gebruikers: van correctief naar preventief en uiteindelijk voorspellend onderhoud. Het bedrijf kan zelfontwikkelde hardware elektronica plaatsen in machines (shredders, persen, pompen, compressoren, kranen) toegangssystemen (rolluiken, branddeuren, slagbomen, deuren, liften, roltrappen) en automaten (koffie, frisdranken, snoep, snacks). Deze hardware is verbonden met het internet, door zelfontwikkelde algoritmes kan het onderhoud op deze producten gemonitord en voorspeld worden. Via mobiele Apps kunnen gebruikers in de hele keten digitaal informatie ontvangen. Zo worden kosten verlaagd, wordt de omzet verhoogd en onderhoud geoptimaliseerd. Uiteraard levert dit ook weer milieuvoordelen op. Door data-analyse worden trends zichtbaar en neemt de voorspelbaarheid steeds toe. Alle data wordt beveiligd in een “private cloud”-omgeving. Diverse open API’s (Application Programming Interface) zijn al gekoppeld aan eigen CRM/ERP-systemen van de klant (CRM=Customer Relations Management, ERP=Enterprise Resource Planning)

Meedingen naar Innovatie Award

“Internet of Things” is niet een vreemde “black-box”, maar nu volop bedrijfsmatig toepasbaar in tal van sectoren, ook voor productie-, onderhoud- en serviceorganisaties. Things Connected is pas in 2015 gestart en snel groeiend. Het bedrijf is in 2016 ook aangemeld voor de Innovation Awards van Accenture.

Things Connected

Logo Things Connected 's-Gravenhage

 LinkedIn

Website

Schematische weergave van predictive maintenance

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact