Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Stabi Alert BV, 78e plaats MKB Innovatie Top 100 2014

Schade aan objecten razendsnel zichtbaar

Schade door vervorming, trilling, aardschokken en bodemdaling is over de hele wereld een probleem. Vaak als gevolg van ontginning van delfstoffen, infrastructurele werkzaamheden en slijtage treden problemen op. Hierdoor komt de veiligheid voor mens en object in het geding. Juist bij deze problemen heeft het StabiAlert systeem van het Groningse Stabi Alert B.V. een meerwaarde.

24/7 100 keer per seconde verzakkingen registreren

Het systeem meet 24/7 en registreert 100 keer per seconde tot op een  vijfentwintigduizendste graad nauwkeurig verzakking, vervorming, hoekverandering en trilling van alle denkbare objecten, zoals bijvoorbeeld gebouwen, bruggen en dijken. Het brengt ook bodemdaling en -stijging in kaart. De combinatie van een ongeëvenaard nauwkeurige tiltsensor en trillingsmeter in één apparaat is nieuw en uniek.

Realtime

De verzamelde data wordt via internet naar een database verstuurd en de historie van alle bewegingen wordt vastgelegd. De software maakt het mogelijk dat de opdrachtgever, waar ook ter wereld, via internet realtime kan meekijken naar de status van een object. Hij krijgt via een overzichtelijke 3D animatie er een goed beeld van. Er kan ook worden ingezoomd op elke afzonderlijke sensor. Ongewone situaties en incidenten worden via mail- of sms alarmering binnen tien seconden doorgegeven. Bij acute schade kan dus snel en gericht worden ingegrepen. Dit voorkomt of vermindert de kosten voor dure reparaties of vervanging van gebouwen, bruggen of dijken. Bestuurders kunnen gerichter plannen, doordat  ze een veel nauwkeuriger inzicht krijgen in de toestand van hun areaal.

Stabi Alert BV

Groningen

Website

Bodemdalingen registeren met StabiAlert

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact