Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Spannende weken voor innovatief mkb!

KVK Innovatie Top 100 - bekendmaking genomineerden

En nu wordt het spannend voor alle ondernemers die de afgelopen tijd een innovatie hebben voorgedragen voor de KVK Innovatie Top 100 2019! Meer dan 400 ondernemers schreven zich in! Wie neemt in september het stokje over Groasis, die de woestijn weer tot leven brengt met een ‘intelligente emmer’?

Expertpanels

In mei buigen expertpanels zich over alle voordrachten. De inschrijvingen worden beoordeeld op verkrijgbaarheid en gerealiseerde omzet, impact voor de branche en samenleving, originaliteit en groeipotentie.

Wie gaan een plek veroveren?

Op 27 juni maakt KVK de 100 genomineerde mkb-bedrijven bekend aan heel Nederland. En op 25 september presenteert KVK de ranking van de 100 bedrijven tijdens een feestelijke bijeenkomst. Een landelijke jury stelt deze ranglijst vast. En dan is ook de winnaar van de publieksprijs bekend. Vorig was deze erkenning van het Nederlandse publiek voor Ronny Hendrikx van weMaron.

De kracht van het mkb

Aan de KVK Innovatie Top 100 is bewust geen (geld)prijs verbonden. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe het midden- en kleinbedrijf in staat is. Afgelopen 13 jaar is deze prijs uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste innovatieprijs voor het mkb.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact