Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Sound Intelligence, 5e plaats MKB Innovatie Top 100 2011

Akoestische stress detectie

De software van Sound Intelligence analyseert en interpreteert geluiden. Dit maakt het mogelijk emoties zoals agressie en angst te herkennen, bijvoorbeeld in publieke ruimten, het openbaar vervoer, maar ook in de zorg waar vaak sprake is van valse meldingen. Door toepassing van deze technologie kunnen de meeste valse meldingen (soms wel 20.000 per nacht in een middelgrote zorginstelling) er uit worden gefilterd. En dat biedt veel kansen in de zorgsector waar de komende jaren steeds meer mensen verzorgd moeten worden.

Menselijk gehoor als basis

Sound Intelligence' signaalverwerkingstechnieken zijn gebaseerd op een lineair model van het menselijk gehoor (cochlea). Het cochleamodel voert een frequentieanalyse uit op het inkomende audiosignaal. Voordeel van het cochleamodel is dat het de continuïteit in zowel de tijd als het frequentiedomein garandeert.

Real-life situaties

Sound Intelligence' analyse technieken zijn 'knowledge based'. Dit betekent dat temporale en spectrale informatie wordt gebruikt voor de analyse van geluid. Voordeel is dat geen grote hoeveelheden training samples nodig zijn en dat het systeem geen problemen heeft met lage signaal ruisverhoudingen. Hierdoor kan de technologie uitstekend worden toegepast in real-life situaties zoals gevangenissen, binnensteden en openbaar vervoer.

Veilige werkplek

Medewerkers met een publieke taak, personeel in gevangenissen, de zorg en het openbaar vervoer krijgen veelvuldig te maken met agressie op hun werk. Dit begint bijna altijd verbaal maar eindigt in steeds meer gevallen in fysieke agressie. Dit leidt tot een verlaagd veiligheidsgevoel en tot een hoog ziekteverzuim, zowel door de fysieke schade, maar nog veel meer door de mentale schade (burn-out / overspannen door agressie op het werk).

Door toepassing van onze technologie kunnen agressie-incidenten vroegtijdig (nog in het verbale stadium) opgespoord worden en kan hulp ingeschakeld worden. Doordat het systeem actief is, en medewerkers weten dat er bij agressief (of paniek) geluid direct alarm wordt geslagen, voelen medewerkers zich veiliger op hun werkplek. Het gevolg is minder fysieke schade (c.q. letsel) en een verlaagd ziekteverzuim.

Sound Intelligence

Amersfoort

 Twitter LinkedIn

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact