Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Semiotic Labs BV, 81e plaats MKB Innovatie Top 100 2016

Zelflerende algoritmes voorspellen wanneer en waarom machines uitvallen

Machines die uitvallen vormen een grote kostenpost voor industriële bedrijven. Semiotic Labs ontwikkelde een dienst, waarbij sensoren informatie verzamelen van machines. En waarbij slimme en zelflerende algoritmes helpen om met deze informatie te voorspellen wanneer en waarom machines uitvallen.

IOT inzetten om prestaties van industriële bedrijven te vergroten

Door sensordata om te zetten in patronen van gedrag, wordt met behulp van kunstmatige intelligentie in beeld gebracht welke patronen gezond- en welke ongezond zijn. De specifieke patronen van ongezond gedrag kunnen worden vergeleken met oorzaken van het falen en een termijn waarop dat gaat optreden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande databronnen of te plaatsen sensoren. Die meten bijvoorbeeld stroomverbruik, warmte, trillingen en omlegtijd. Op basis hiervan ontvangen klanten informatie waarmee onderhoud kan worden ingepland voordat machines uitvallen. Op deze manier helpt het Internet of Things (IOT) om industriële ondernemingen beter te laten presteren.

Belang

In een tijd waarin het aantal gekwalificeerde monteurs hard terug loopt, zorgt Semiotic Labs er voor dat beschikbare monteurs slimmer worden ingezet. Met als uiteindelijk doel dat processen bij industriële bedrijven zo min mogelijk verstoord worden.

Semiotic Labs BV

Logo Smiotic Labs BV Huizen

Twitter LinkedIn

Website

Weergave van semiotic labs op een beeldscherm

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact