Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Schonere scheepvaart

GoodFuels in DFT

Marktmakers van duurzame biobrandstof voor scheepvaart & zwaar wegtransport. Uitvinders van duurzame stookolie. In 2017 veroverde de innovatieve duurzame stookolie van GoodFuels een plaats in de MKB Innovatie Top 100. Ondernemer Dirk Kronemeijer, oprichter en CEO van GoodFuels in gesprek met Gabi Ouwerkerk van De Financiële Telegraaf (DFT).

Biobrandstof van GoodFuels

In zijn rol als innovatiedirecteur bij KLM zette Dirk Kronemeijer groene kerosine op de kaart. In 2015 startte hij het bedrijf GoodFuels om hetzelfde trucje toe te passen in scheepvaart en zwaar wegtransport.

"Ik ben dikwijls voor gek verklaard toen ik met KLM tegen het geweld van de fossiele brandstofindustrie inging", vertelt Kronemeijer. "Ook nu krijg ik nog te horen dat ik beter auto's kan vergroenen. Dat is makkelijker en goedkoper."

Baggeraar Boskalis heeft echter vanaf het begin het volste vertrouwen in GoodFuels gehad. "Ze hebben echt hun nek voor ons uitgestoken. Wat KLM is geweest voor duurzame kerosine is Boskalis geweest voor duurzame stookolie."

Overstappen

GoodFuels richt zich op industrieën die niet snel overstappen op elektrisch rijden of waterstof. "Wat elektrisch kan, moet elektrisch gaan, maar de komende twintig tot dertig jaar zullen er nog sectoren zijn die door een gebrek aan alternatieven vloeibare brandstoffen nodig hebben. Maar dan wel duurzame biobrandstoffen."

Imago

Kronemeijer is zich ervan bewust dat biodiesel een imagoprobleem heeft door de ontbossing voor palmolieplantages. Hij benadrukt dat de biobrandstoffen van GoodFuels niet gemaakt worden van palmolie, maar uitsluitend van afvalstromen, zoals restafval uit de pulp- en papierindustrie en in mindere mate van gebruikt frituurvet.

100% duurzame stookolie

Het bedrijf is er in geslaagd 100% duurzame stookolie te ontwikkelen. "Stookolie is waarschijnlijk de meest vervuilende brandstof die er is." Naast deze laagwaardige biobrandstof levert het ook hoogwaardigere producten. De gebruikte grondstoffen zijn hetzelfde, maar bij de laatste categorie is het raffineerproces verfijnder, waardoor ook de prijs hoger uitvalt. "Onze duurzame diesels zijn nog iets duurder dan de traditionele fossiele tegenhanger, maar voor bedrijven kan het desondanks economischer zijn om onze brandstof af te nemen."

In één dag verduurzamen

Hij doelt op het groene imago dat steeds belangrijker is voor ondernemingen. "Onze brandstoffen kunnen zonder aanpassingen of investeringen in dieselmotoren gebruikt worden. Bedrijven kunnen in één dag verduurzamen. Bij aanbestedingen geeft ons product steeds vaker de doorslag", aldus Kronemeijer, die ervan overtuigd is dat duurzaamheid en winst maken goed samen gaat. "De chocolade van Tony Chocolonely, een klant van ons, is ook duurder dan andere repen. Vanwege de kwaliteit, het merk en duurzame profilering hebben mensen het geld er voor over. Voor onze producten gaat dat ook op."

Tot 90% CO2-reductie

De groene brandstoffen leveren tot 90% CO2-reductie. Bedrijven die het nog te duur vinden om 100% groen te varen, kunnen de biobrandstoffen mengen met fossiele diesel. Kronemeijer denkt dat in 2040 25% tot 35% van de scheepvaart op duurzame biobrandstoffen zal varen en hoopt daar een flink deel van te leveren.

Ambitieus

GoodFuels groeit hard. Naast de vijftien vaste werknemers werkt het bedrijf in Groot-Brittannië, Duitsland en Scandinavië met lokale agenten. Kronemeijer is zeer ambitieus. "Met onze biobrandstoffen kunnen we niet alleen een groter stempel drukken op klimaat en luchtkwaliteit, maar ook economisch bijdragen aan Nederland. We dromen er stiekem van ooit de nieuwe Shell te worden, maar dan wel echt duurzaam."

Bron: De Financiële Telegraaf (DFT) | Gabi Ouwerkerk

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact