Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Nieuw open putdeksel reduceert stankoverlast rioleringsstelsel

Geuroverlast kan uitgroeien tot een ware kwelling voor mensen die hiermee geconfronteerd worden. De meest gevreesde geuroverlast is zonder enige twijfel afkomstig uit het rioleringsstelsel. Ondernemer Jaap van Baar uit Alkmaar rook zijn kans. Met zijn bedrijf Intelligent Environmental Systems ontwikkelde hij een nieuw open putdeksel, dat is voorzien van een filtermateriaal dat geurcomponenten absorbeert.

"In het buitenland worden over het algemeen open putdeksels gebruikt om de toegangen tot het rioleringsstelsel af te dekken," legt Van Baar uit. Het resultaat is dat je in die landen op straat vaak een beperkte geuroverlast ervaart. "Het laat zich nog het best vergelijken met een zeepachtige lucht." In Nederland worden dichte putdeksels gebruikt opdat beluchting en ontluchting via de deksels niet mogelijk is. Het beluchten en ontluchten van de stelsels vindt plaats via de huisaansluitingen. "In het Bouwbesluit is vastgelegd dat elke woning voorzien moet zijn van een goed werkende beluchting en ontluchting," aldus Van Baar.

Rotte eieren geur

Over de oorzaak van riool-gerelateerde overlast zegt Van Baar: "Luchtopsluitingen in vrijvervalsystemen kunnen er voor zorgen dat deze systemen de vereiste hydraulische capaciteit niet meer halen en daardoor overlast veroorzaken in de panden, die zijn aangesloten op het rioleringsstelsel. Soms worden de putdeksels zelfs gelicht als gevolg van overdruk. Het meest herkenbare probleem ontstaat echter doordat er zich soms geurcomponenten in het afvalwater bevinden, die zorgen voor overlast in de omgeving." Erg herkenbaar is de rotte eieren overlast op een mooie zomerdag op een plein met veel restaurants. "In de vetvangputten van de restaurants ontstaat als gevolg van de hoge temperatuur H2S-gas, beter bekend als de zogenaamde rotte eieren geur," licht Van Baar toe.

Aanpakken bij de bron

Intelligent Environmental Systems ontwikkelt reeds gedurende meer dan twintig jaar innovaties voor de afvalwater- c.q. rioolwereld. De meeste van deze oplossingen lossen het stankprobleem bij de bron op. "Soms is dit echter niet mogelijk," legt Van Baar uit aan de hand van een voorbeeld. "Een tijd terug hebben we ergens een probleem met vrijkomend H2S-gas opgelost. Nadat dit probleem was verholpen kwam er echter een pregnante uienlucht bovendrijven als gevolg van lozingen van afvalwater door een uienverwerkingsbedrijf. Deze stankoverlast werd daarvoor gemaskeerd door het H2S-gas. Omdat de lozingen van het uienverwerkingsbedrijf legaal waren, was het niet mogelijk het probleem bij de bron aan te pakken." De problematiek zette Van Baar aan het denken. Hij vond de oplossing in de ontwikkeling van een open putdeksel, dat is uitgerust met een filtermateriaal dat de geurcomponenten absorbeert. De gassen worden door het filtermateriaal naar buiten gedreven. Daarnaast bindt en neutraliseert het filtermateriaal de gassen.

Positieve reacties van gemeenten

Tot dusverre heeft Intelligent Environmental Systems ruim 150 combideksels, zoals de vinding is gedoopt, verkocht aan circa 15 verschillende gemeenten. De reacties vanuit de desbetreffende gemeenten zijn volgens de Alkmaarse ondernemer zonder uitzondering positief. "De gemeente Meerssen is bijvoorbeeld al ruim zes jaar tevergeefs bezig om hardnekkige problemen met stankoverlast op te lossen. Na het plaatsen van onze combideksels is de stankoverlast verdwenen." Met deze positieve gebruikerservaringen op zak gelooft Van Baar er heilig in dat in de toekomst geheel Nederland wordt voorzien van de effectieve combideksels. "Daarnaast kijken we ook al naar het buitenland. We zijn bijvoorbeeld in gesprek met een mogelijke partner in België."

Materiaalkeuze

Tijdens testen bleken er veel nadelen te kleven aan toepassing van RVS. "De lassen worden 'opgegeten' in de agressieve omgeving van het rioleringsstelsel. Daarnaast is RVS diefstalgevoelig en bleek dat de RVS-paraplu die het filter droog moet houden sterk vibreerde als er een vrachtwagen overheen reed, met als gevolg geluidsoverlast." Uiteindelijk koos Van Baar voor toepassing van ABS; een licht, maar hard en slagvast polymeer. Het resultaat is een innovatie met een grote belofte voor de toekomst.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact