Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

PowerCast, 65e plaats MKB Innovatie Top 100 2010

Missing Link voorkomt graafwerk en scheve stoepen

Elke kabel die in Nederland in de openbare ruimte wordt gelegd, zorgt voor maatschappelijke schade door het graafwerk. De straat of het plein wordt ook zelden mooier van al dat gegraaf. The Missing Link van Powercast voorkomt dat graafwerk.

Pipe-Lock fundatiesysteem

PowerCast levert het Pipe-Lock fundatiesysteem voor plaatsing van verkeerborden, vlaggenmasten, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Na plaatsing van een Pipe-Lock systeem hoeft niet meer te worden gegraven om een buis te vervangen, tijdelijk te verwijderen of tijdelijk te plaatsen. Dat zorgt voor een forse besparing tijdens het onderhoud aan de straat. Potentiële afnemers zijn gemeentelijke en provinciale overheden, Rijkswaterstaat en professionele beheerders van de openbare ruimte.

PowerCast

Sint-Oedenrode

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact