Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

OOG.VOOR.LEZEN, 37e plaats MKB Innovatie Top 100 2013

Taboe doorbreken over leesvaardigheid

Laaggeletterdheid betekent dat mensen moeite hebben met lezen. Leesvaardigheden objectief in beeld brengen en zo het taboe doorbreken over hoe mensen lezen dat is de missie van OOG.VOOR.LEZEN. Het bedrijf ontwikkelde de hard- en software voor een apparaat dat oogbewegingen (eye-tracking) vastlegd. Op deze wijze worden  leesvaardigheden objectief in kaart gebracht.

Inzichtelijk door film

Een cliënt leest een tekst op een scherm en de hard-en software legt de oogbewegingen (fixaties) vast. Via een filmpje kan daarna aan de lezer getoond worden hoe zij/hij leest. Het filmpje toont bijvoorbeeld aandachtsbollen op de woorden die meer tijd vergden tijdens het lezen.

Diagnosemiddel

Op basis van een standaardverdeling worden vervolgens conclusies getrokken over het feitelijk technisch leesniveau en of iemand dyslectisch is. Door middel van vragen over de tekst wordt het begrijpend leesniveau bepaald. Iemand kan bijvoorbeeld heel goed technisch lezen maar begrijpt niet wat hij leest. De test wordt ingezet als diagnosemiddel om zo een nul-meting te doen. Na een gerichte training kan de test opnieuw afgenomen worden om vast te stellen of de leerdoelen zijn gerealiseerd.

Scholieren en bedrijfspersoneel

Een doelgroep zijn (basisschool)scholieren om op deze wijze in een vroeg stadium leesachterstanden en (risico op) dyslexie vast te stellen. Maar ook aan de leesvaardigheden van bedrijfspersoneel worden steeds hoger eisen gesteld; de werkomgeving digitaliseert en veiligheidsinstructies worden steeds belangrijker.

OOG.VOOR.LEZEN

Eindhoven

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Oog met tekst

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact