Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Novicare, 29e plaats MKB Innovatie Top 100 2010

DataCare

De vergrijzing neemt toe, en dat zorgt voor tekorten aan specialisten in de ouderengeneeskunde. Datacare, een door Novicare in Best ontwikkeld softwarepakket, zorgt ervoor dat belanghebbenden in die dienstverlening efficiënter kunnen gaan werken door optimaal inzicht te verschaffen over de werkzaamheden. De zorginstelling kan met DataCare alle werkzaamheden monitoren: voor de instelling als geheel, maar ook op locatie- en afdelingsniveau. DataCare monitort verder alle 'normen verantwoorde zorg' en zorgt ook voor facturering. Cliënten kunnen online het persoonlijke dossier inzien, ingeplande afspraken bekijken, en lezen daar wlekde behandelaren betrokken zijn bij de behandeling.

Novicare

Novicare logo Best

  LinkedIn

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact