Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Bouwstenen van bagger, NETICS maakt modder nuttig

NETICS in DFT

Bouwstenen van bagger. Met dit innovatieve idee behaalde NETICS dit jaar een plaats in de MKB Innovatie Top 100. Eldert Besseling en Hugo Ekkelenkamp, in gesprek met Gabi Ouwerkerk van de Financiële Telegraaf (DFT)

Betaalbare oplossing

Een rivier uitbaggeren kost geld, maar kan ook geld opleveren. Door het water uit de modder te verwijderen ontstaat een duurzaam en betaalbaar bouwmateriaal. Niet alleen geschikt voor versteviging van dijken en oevers, ook voor woningbouw. Eldert Besseling en Hugo Ekkelenkamp van ingenieursbureau Netics houden zich al sinds 2006 met baggerbouw bezig. Inmiddels adviseren ze overheden en aannemers over de hele wereld.

Interesse voor modder

De interesse voor bouwen met modder ontstond tijdens hun studie Civiele Techniek. "Voor ons afstudeerproject moesten we een betaalbare oplossing vinden voor het aanleggen van een dijk rond een wijk in Rotterdam", vertelt Ekkelenkamp. "De traditionele manier van dijkenbouw was te duur."

Waterkering van bagger

Modder werd nog niet gebruikt als bouwmateriaal voor dit soort toepassingen. Vanwege het hoge watergehalte zagen bouwers het niet als optie. Besseling en Ekkelenkamp slaagden erin een techniek toe te passen waarbij het water eruit wordt geperst. "We spuiten de bagger onder hoge druk in lange metersbrede worsten van geotextiel", legt Ekkelenkamp uit. "Het water stroomt er door de druk uit. Door de worsten gevuld met ontwaterde baggerspecie op te stapelen ontstaat een natuurlijke dijk."

Uiteindelijk slaagden de ingenieurs erin een gratis te bouwen dijk te ontwikkelen. Besseling: "Wereldwijd moeten overheden betalen om bagger uit rivieren af te voeren en op te slaan. Wij zeggen: voor een lager bedrag mag je het naar ons toe brengen en bouwen wij er een waterkering van."

Hele grote legostenen

De studievrienden hebben hun kennis inmiddels zo ver ontwikkeld dat het zelfs mogelijk is om bouwstenen van de bagger te persen. Ekkelenkamp: "Het zijn als het ware hele grote legostenen van 1,5m x 1m x 0,5m. Gemeenten kunnen de blokken bijvoorbeeld op elkaar stapelen als waterkerende muren, tegen elkaar leggen als dijkversteviging of gebruiken als vervanging van houten damwanden. Zelfs het bouwen van huizen is mogelijk."

Duurzaam

De legoblokken van baggerspecie zijn een stuk goedkoper dan bouwmaterialen als beton, staal en hout. Daarnaast zijn ze duurzaam. "Door minimaal 90% slib te gebruiken in plaats van beton, wordt er bijna 80% minder aan CO2 geproduceerd ten opzichte van de productie van een betonnen bouwblok", aldus Ekkelenkamp. Toch ziet hij in Nederland niet snel huizen van baggerspecie verschijnen. "We zijn hier gewend aan conventionele bakstenen. Onze baggerblokken zijn veel groter, waardoor gebouwen er heel anders uitgaan zien en muren heel dik worden."

Mobiele baggerfabriek

Een uitzondering vormt het gebouwtje dat in Groningen moet verrijzen en gemaakt is met blokken van zoutslib uit de Eems Dollard. "Een proefproject. De bevindingen gebruiken we om onze mobiele Baggerfabriek te verbeteren."

Die baggerfabriek bestaat onder meer het apparaat dat de blokken maakt en bedoeld is voor gebruik in overstromingsgebieden. "De machine is makkelijk te verplaatsen en kan na een korte uitleg door de plaatselijke bevolking zelf bediend worden", vertelt Besseling. "Op die manier kunnen we bij overstromingen een totaalpakket bieden. Naast waterveiligheid te garanderen door snel en goedkoop dijken aan te leggen, kunnen we helpen bij de wederopbouw van een land door het baggerslib te gebruiken voor woningbouw. Met een bouwstof die gratis voor je neus ligt."

Bron: De Financiële Telegraaf (DFT) | Gabi Ouwerkerk

Minister Kamp op bezoek bij NETICS. Foto: NETICS

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact