Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

NETICS BV, 14e plaats MKB Innovatie Top 100 2016

Bouwen met bagger

Als gevolg van de stijgende zeespiegel en verstedelijking van deltagebieden, groeit wereldwijd de noodzaak tot het bouwen van waterkeringen en huizen. Dit is echter een kostbare aangelegenheid. NETICS uit Alblasserdam ontwikkelt technieken om de in delta’s aanwezige baggerspecie te verwerken tot duurzame en goedkope bouwstoffen. Door het concept van de Baggerfabriek maakt NETICS van de nood een deugd.

Baggeren wordt interessant

Rivieren in delta’s voeren sediment mee dat neerslaat in de vorm van baggerspecie en ongewenste modder. Om overstromingen te voorkomen, gaan baggeraars in deze gebieden aan de slag. Arme regio’s baggeren soms niet of te weinig, waardoor gebieden sneller overstromen. De Baggerfabriek van Netics maakt baggeren juist interessant.

Circulaire economie

In de baggerfabriek wordt bagger ontwaterd en gestabiliseerd. Daarna vindt verwerking plaats bijvoorbeeld tot innovatieve geperste stenen. Doordat dit ter plaatse gebeurt, zijn er geen afvoer- en stortkosten voor de bagger. Deze besparing wordt geïnvesteerd in de productie van bouwmaterialen voor dijken, kades en woningen. De baggerfabriek kan als franchise-initiatief worden afgenomen door lokale ondernemers. Afhankelijk van het businessmodel kunnen inwoners uit de stad gratis stenen of tegels ophalen. De baggerfabriek geeft een push aan de circulaire economie.

Nederland baggerland

Netics verwacht dat de Baggerfabriek de positie van Nederlandse baggeraars in de wereld zal versterken. Momenteel bekijkt Netics de mogelijkheden om in de regio Drechtsteden een eerste Baggerfabriek te realiseren. Deze regio is de bakermat van het baggeren. De fabriek zal naast de productie van bouwelementen ook dienst doen als kenniscentrum en showcase.

NETICS BV

Logo Netics BVAlblasserdam

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Getekende weergave van de werking van de baggerfabriek

Bijlagen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact