Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Live Adviesdagen

NETICS BV, 10e plaats MKB Innovatie Top 100 2015

GEOWALL®, een nieuwe natuurlijke waterkering

Als gevolg van de stijgende zeespiegel en de snelle  verstedelijking van deltagebieden, groeit wereldwijd de noodzaak tot het bouwen van waterkeringen. De realisatie hiervan is kostbaar.  NETICS ontwikkelde technieken om met modder goedkope waterkeringen te bouwen. Hun GEOWALL® maakt letterlijk van de nood een deugd. De door rivieren meegevoerde modder die voor overlast zorgt, wordt nu gebruikt om oevers op een natuurlijke manier te beschermen.

Interessante voordelen

De waterkeringen worden lokaal gebouwd met ter plekke gewonnen baggerspecie. Door dit te mengen met natuurlijke bindmiddelen en daarna samen te persen, ontstaat een stevig muurelement. De GEOWALL® is zeker 25-50% goedkoper dan een houten beschoeiing. De levensduur van de GEOWALL® is naar schatting 50 jaar, terwijl het houten alternatief om de 20 à 30 jaar vervangen moet worden. Bijkomend voordeel is dat er door de lokale productie nauwelijks transport nodig is. De milieu-footprint van het product is dan ook beduidend lager dan die van beton, staal of hout.

Detailboek met voorbeelden

Jaarlijks vervangen we in Nederland duizenden kilometers aan houten beschoeiing. In een markt die te maken heeft met flinke houtprijsstijgingen, druk op overheidsbudgetten en stijgende lokale lasten is een goedkope en milieuvriendelijke oplossing zeer welkom. Waterbeheerders betalen normaal gesproken voor transport en opslag van bagger. Dit budget zetten ze nu in voor het bouwen van waterkeringen. NETICS werkt momenteel samen met TNO aan een detailboek met ontwerpen voor diverse grondsoorten en omstandigheden. Het liefst zien ze dat hun low-tech waterkering voor iedere waterbouwkundige aannemer beschikbaar is.

NETICS BV

Logo NETUICS Alblasserdam

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact