Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Minerva Meettechniek BV, 41e plaats MKB Innovatie Top 100 2013

Kalibreren en repareren van meetapparatuur

Minerva is gespecialiseerd in het kalibreren en repareren van meetapparatuur waarmee zeer nauwkeurig druk, temperatuur en flow kan worden gemeten.

Ontwikkeling Kalibratie-instrument

Minerva heeft een kalibratie-instrument ontwikkeld op basis van wetenschappelijk kennis voor het automatisch bepalen van de karakteristiek van een druksensor bij een extreem hoog meetbereik.

Bij het kalibreren van druksensoren wordt het verband bepaald tussen het ingangssignaal (druk) en het uitgangssignaal (elektrisch) onder verschillende omgevingsomstandigheden (temperatuur). Iedere sensor heeft zijn eigen karakteristiek die op deze manier kan worden vastgelegd.

Druksensor met hoog meetbereik kalibreren

Met de vinding kan een druksensor gekalibreerd worden, waarvan het meetbereik zo hoog is, dat kalibratie tot nu toe alleen experimenteel kon worden bepaald. Met dit apparaat kunnen de kalibraties voortaan ook op grote schaal zoals in de productie, worden uitgevoerd.

Samenwerking

Om dit instrument mogelijk te maken, heeft Minerva technologie toegepast die ontwikkeld is door een Universiteit in Engeland voor het creëren van een langdurig constante druk, die nodig is om kalibratie mogelijk te maken.

Toepassen innovatie in de automotive

In de automotive leidt de innovatie tot een betere verbranding bij dieselmotoren en daardoor lager brandstof verbruik en minder schadelijke uitstoot.

Terugkoppeling naar motor-managementsysteem

Voor een optimale verneveling en daarmee verbranding in de motor is het van belang dat de diesel met een bepaalde druk wordt ingespoten. Drukmeetsensoren koppelen daarom voortdurend de druk terug naar het motor-managementsysteem van het voertuig om de pomp goed aan te sturen.

Betere verbranding bij dieselmotoren

Nu het mogelijk is om de druksensoren met dit extreem hoge drukbereik automatisch te kalibreren, kan van elke geproduceerde sensor de karakteristiek bepaald worden en als informatie aan het motor-managementsysteem worden toegevoegd. De waarden die gemeten worden, zijn daardoor nauwkeuriger en het rendement van de verbranding hoger.

Minerva Meettechniek BV

Amersfoort

Facebook  LinkedIn

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact