Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Maiken Systems BV, 37e plaats MKB Innovatie Top 100 2014

Openbare verlichting waar en wanneer het nodig is; duurzaam en energie besparend

De openbare verlichtingsmarkt is sterk in beweging en verschuift van kwiklampen naar LED. Deze verandering zorgt voor nieuwe ideeën over onder meer materiaalgebruik, energieverbruik etc.

CO2, most friendly lighting

Maiken Systems koppelt hier met 'CO2, most friendly lighting', nog een nieuwe dimensie aan vast. Efficiëntie wordt gekoppeld aan het milieu. Dit doen zij door beperkt gebruik te maken van (fossiele) grondstoffen, en het vervangen van plastic materiaal door biobased grondstoffen. Dit heeft tot efficiëntere openbare verlichting tot gevolg, met een energiebesparing van 60% en verlaging van CO2 uitstoot.

Biobased materialen

Ook worden de printplaten van 'CO2, most friendly lighting' oplosbaar (degradel) gemaakt om zo de recyclebaarheid te verbeteren. Er wordt niet vermengd met giftige materialen en hergebruik van componenten wordt gestimuleerd. Door samen te werken met universiteiten: TU Delft en Wageningen Universiteit wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare kennis op dit specifieke gebied van Biobased materialen en het kunnen toepassen hiervan.

Licht waar en wanneer het nodig is, energiezuinig en zo min mogelijk belastend voor het milieu.

Maiken Systems BV

Kesteren

  LinkedIn

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact