Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Machines4green BV, 61e plaats MKB Innovatie Top 100 2014

Bermgras vers in de pers

In Nederland worden de meeste wegen gesierd door stroken bermgras. Dat bakent niet alleen de weg af, als het gemaakt is vindt het zijn weg naar de raffinage of wordt het gebruikt voor duurzame energieopwekking of verwerking in de landbouw. Het maaien van bermgras gebeurt slechts twee maal per jaar. Dan is er behoefte aan tijdelijke opslag. Eurobagging biedt een mogelijkheid om gras tijdelijk op te slaan, zonder dat geïnvesteerd hoeft te worden in vaste opslaglocaties.

Luchtdicht en kwaliteit blijft behouden

Het baggingsysteem biedt het grote voordeel dat gras direct achter een perswals onder hoge druk luchtdicht wordt opgeslagen. De pH-waarde daalt hierdoor snel zodat de kwaliteit behouden blijft. Dit is met name voor vergisting, raffinage en andere verwerkingsprocessen van belang omdat de opbrengst in alle gevallen hoger is.

Flexibel

Naast hogere opbrengst zijn voordelen dat het systeem flexibel is, letterlijk niet in beton gegoten is en zich aanpast aan de hoeveelheid product en de diversiteit in producten dat verwerkt moet worden.

De baggingmachine staat voor kwalitatief langdurige opslag van biomassa

Machines4green BV

De Friese Meren

Website

In line bagger, Machines4green

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact