Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Logicapps, 47e plaats MKB Innovatie Top 100 2016

Minder misselijk na een chemokuur

Chemotherapie bij kankerpatiënten kan leiden tot ongewilde complicaties van misselijkheid, braken en dehydratie ofwel uitdroging. Anti-braak middelen (anti-emetica) kunnen dit tegen gaan. De berekening van de juiste medicatie die moet worden ingenomen, rekening houdende met de verkregen medicatie van de apotheek is voor alle vormen van chemotherapie echter tamelijk complex. Ondanks mondelinge en schriftelijke informatie lukt het patiënten niet altijd deze volgens voorschrift in te nemen.

Logicapps – een adviesbureau en software bedrijf gespecialiseerd in mobiele communicatie en interactie- heeft samen met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam een app ontwikkeld die oncologiepatienten helpt bij het tijdig innemen en klachten kunnen worden tegen gegaan.

Ondersteuning op maat

De Nausea Care App is een Content Management Systeem en bedacht door Melissa Sombroek, verpleegkundig specialist oncologie/hematologie van het OLVG. De patiënt stelt het type en tijdstip van de chemokuur in en krijgt op basis van een behandelplan, berichten wanneer, welke tabletten ingenomen kunnen worden. De patiënt kan via de app aan de behandelaar rapporteren wanneer hij of zij misselijk was en als hoe ernstig dat werd ervaren zodat deze in een consult besproken kan worden. Verder geeft de app informatie over de bijwerkingen van de chemotherapie. Privacy van de patiënt is gewaarborgd.

Certificering

Het systeem is als één van de eerste systemen CE-gecertificeerd en goedgekeurd in de audit medical devices door het IGZ. De ontwikkeling is gefinancierd door Achmea en het Nuts Ohra fonds. Het systeem kan ook voor andere mediatie signaleringen worden toegepast door de farmaceutische industrie.

Logicapps

Logo Logicapps Amsterdam

Facebook Twitter

Website

Beeldschermen van Nausea Care App

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact