Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Linthorst Installatietechniek, 46e plaats MKB Innovatie Top 100 2015

Dampverwerkingsinstallatie reduceert emissies met 99,5%

Het familiebedrijf Linthorst Techniek uit Apeldoorn is een van de grotere totaalinstallateurs van Nederland. Innovatie zit in hun genen. In 2013 is Linthorst in consortiumverband gestart met Vaporsol BV. Dit bedrijf biedt oplossingen voor een groot actueel probleem: verontreiniging van de atmosfeer door vluchtige organische stoffen die vrijkomen bij de productie, opslag en transport van organische brandstoffen. Deze veroorzaken stankoverlast en milieuverontreiniging en zijn schadelijk voor de gezondheid.

Vernevelingstechniek

Met een sterke focus op de sector scheepvaart ontwikkelden zij Vaitec, een dampverwerkingsinstallatie die verontreinigde dampen afvangt, filtert en verwerkt, zodat ze niet in de atmosfeer terecht komen. Dit gebeurt door middel van een unieke vernevelingstechniek, waarbij de verontreinigde deeltjes zich binden aan een speciale vloeistof, die apart wordt afgevangen en verwerkt. De vloeistof bestaat volledig uit natuurlijke producten. In 2014 en 2015 is Vaitec meerdere malen getest in de haven van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. De resultaten zijn verbluffend. De tanks van de schepen zijn ontgast met een rendement van 99,5%. Dat wil zeggen dat de totale luchtemissie, die normaal vrijkomt bij het ontgassen, nu is teruggebracht naar 0,5%.

Reductie vluchtige organische stoffen

De Haven van Rotterdam en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben ingezet op een emissiebeleid met zoveel mogelijk reductie voor vluchtige organische stoffen. Diverse havenbedrijven en ondernemingen binnen de Chemische en Petrochemische productie-omgeving voelen de maatschappelijke noodzaak om beschermingsmaatregelen te treffen die de milieu- en volksgezondheid ten goede komen.

Hergebruik van gassen

Vaitec kan als enige in de markt de gassen van gemengde en ongemengde vluchtige stoffen op zo’n manier verwerken dat er hergebruik van gassen mogelijk is. Met deze dampverwerkingsinstallatie loopt de reductie van verontreinigde gassen op tot 99,5%, waardoor de installatie ruimschoots voldoet aan de huidige en toekomstige milieueisen.

Linthorst Installatietechniek

Logo Linthorsttechniek Apeldoorn

 Twitter LinkedIn

Website

Container met Vaitec dampverwerkingsinstallatie

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact