Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Kamplan BV, 7e plaats MKB Innovatie Top 100

Biologische mestverwerking ontlast het milieu en levert groot economisch voordeel

Kamplan heeft een volledig geautomatiseerde installatie gebouwd voor het verwerken van diverse soorten mest. De installatie is een combinatie van een biologisch proces, innovatieve mechanische technieken en intelligente meet- regel- en besturingstechnieken. Het biologische proces zorgt voor de omzetting van ongewenste stoffen naar neutrale stoffen en dit proces wordt continu gevoed, geregeld en gecontroleerd. Controle van het verwerkte materiaal is belangrijk, want nadat de mest door de installatie is gegaan, wordt 80% van het totale mestvolume op het riool geloosd. In samenwerking met het waterschap zijn hiervan de normen en waarden bepaald. De biologische mestverwerkingsinstallatie kan op jaarbasis ±35.000 m³ mest verwerken.

Mestoverschot nijpend probleem

Het mestoverschot in Nederland wordt een steeds nijpender probleem. Er zijn al verschillende mestvergisters in Nederland maar die leveren nog geen oplossing van het mestprobleem, omdat de hoeveelheid mest niet gereduceerd maar vergroot wordt.

Duurzaam en geautomatiseerd ssyteem

De installatie van Kamplan onderscheidt zich voornamelijk door het gebruik van duurzame innovatieve elementen en een volledig geautomatiseerd systeem met monsternames, controlemomenten en een unieke besturing, waardoor de installatie optimaal kan renderen met minimaal energieverbruik. Kamplan B.V. wil de huidige installatie de komende jaren verder door ontwikkelen. Het transport van mest moet geminimaliseerd worden, bijvoorbeeld door geen miljoenen liters water te vervoeren door heel het land, maar het water op de boerderijen direct te scheiden van de mest. Wanneer de biologische mestverwerkingsinstallatie van Kamplan de komende jaren op bovenstaande punten doorontwikkeld is, heeft het blijvende meerwaarde voor de agrarische sector.

Win-win situatie

Kamplan is op dit moment nog het enige bedrijf in Nederland dat de installatie heeft draaien. De grotere varkenshouderijen, die veel mest produceren, kunnen op eigen locatie een installatie bouwen. Dat is een win-win situatie, want dat levert voor het milieu en de varkenshouders winst op.

Kamplan BV

Boxtel

Facebook Twitter 

Website

Mestverwerking

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact