Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Devices4Care

EarlySense contactloze continue monitoring van vitale functies bij kwetsbare ouderen en vitaal bedreigde patiënten.

Bedrijfsnaam Devices4Care
KvK Nummer 68272197
Website www.devices4care.com
Beschrijving onderneming Importeur/ distributeur 'medical devices', gericht op ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties.
Naam innovatie EarlySense contactloze continue monitoring van vitale functies bij kwetsbare ouderen en vitaal bedreigde patiënten.
Beschrijving innovatie EarlySense is een systeem gebaseerd op een sensor onder het matras die continu en volledig contactloos - dwars door het matras heen - de vitale condities (hartslag, ademhaling, beweging) registreert bij met name (vitaal bedreigde) kwetsbare ouderen en waarschuwt bij een naderend fataal medisch incident en bij onverhoopt bed verlaten (valpreventie).
Het systeem is nu voor het eerst ook ingezet voor het continu monitoren van mensen die zijn getroffen door het COVID-19 virus. De verpleegafdeling longziekten van Franciscus Gasthuis (Rotterdam) is zeer recentelijk voor dit doel uitgebreid met bedden waarin EarlySense de patiënten bewaakt. Het voordeel is dat de (besmettelijke) patiënten op afstand in de gaten kunnen worden gehouden. Ze worden minder ‘gestoord’ door controles en de verpleegkundigen, wat de rust en het herstel ten goede komt.

De sensor onder het matras meet, visualiseert en registreert de vitale functies (ademhalingsfrequentie, hartslagfrequentie) continu. Bovendien registreert het systeem de mate van beweging van de patiënt (ook een belangrijke indicator van het welbevinden) en de in/uit bed situatie. De gegevens worden meteen zichtbaar op een scherm in de teampost of een andere plek op de afdeling.

EarlySense alarmeert bij het overschrijden van onder- of bovenwaarden met een minimum aan loze alarmmeldingen. De verschillende units, met een maximum van 36 bedden, worden via het netwerk gekoppeld aan een centraal systeem. Daardoor is continue monitoring van een afdeling mogelijk, bijvoorbeeld vanuit de centrale verpleegkundige post. Ook kunnen meldingen worden doorgezonden naar mobiele telefoons of tablets van de artsen en specialisten.
Website innovatie www.devices4care.com
Noodzaak en belang van deze innovatie Doordat EarlySense de fysieke veranderingen van kwetsbare patiënten in een vroegtijdig stadium helpt herkennen, kunnen artsen en verplegers eerder ingrijpen waardoor complicaties en daarmee samenhangende extra kosten worden voorkomen. Het systeem reduceert de verblijfsduur in het ziekenhuis of het ongeplande verblijf op de IC. Ook zorgverzekeraars zijn dus gebaat bij het introduceren van high tech systemen die kosten helpen reduceren en die de zorgkwaliteit verhogen.

Ook de individuele patiënt blijkt meer gerustgesteld wanneer die zich realiseert dat in bepaalde ziekenhuizen de technieken geavanceerder zijn en de zorg aan het bed beter gewaarborgd. Het stelt mensen gerust als ze in een toch al moeilijke periode moeten worden opgenomen en behandeld. Een ziekenhuis waarvan je weet dat je - zelfs op een reguliere afdeling - gedurende 24 uur, 7 dagen in de week wordt gemonitord, geeft je een gerust gevoel, zeker gedurende de nacht. Dit beïnvloedt het herstel positief.

Samengevat: EarlySense ondersteunt het werk van verplegende, voorkomt onbedoelde en vermijdbare schade aan patiënten, reduceert verblijfs- en behandelingsduur in het ziekenhuis en daardoor zorgkosten.

• Bewezen ligduurverkorting van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis.
• Naderende achteruitgang van de patiënt wordt in een zeer vroeg stadium gesignaleerd.
• Vroege interventies hebben levens gered!
• Minder opnames op intensive care.
• Meer welbevinden bij patiënten.
• Positieve ervaringen en geruster gevoel bij medische staf.
• Vroegtijdige waarschuwing wanneer een (verwarde) patiënt het bed dreigt te verlaten en valt.
Deze valpreventiefunctie vermindert het aantal valpartijen, waaruit vaak ernstig en langdurig letsel volgt, met 48 procent.
• Ligduurverkorting van 7,8% bij patiënten in het ziekenhuis.
• Zuiverheid en betrouwbaarheid van de continue metingen waardoor het aantal valse alarmen afneemt met 90%. Hierdoor wordt de aandacht van de verpleging minder afgeleid.
Bijdrage aan een betere wereld De verwachting is dat continue monitoring van - met name- kwetsbare ouderen door middel van volledig contactloze systemen (dus zonder plakkers op en draden aan het lichaam) de standaard gaat worden in de verzorging en verpleging. De zorg zal door deze innovatie beter gewaarborgd worden.

De introductie van EarlySense betekent een investering voor ziekenhuizen, klinieken en zorginstellingen, die echter wordt terugverdiend doordat uiteindelijk wordt bespaard op de kosten van behandeling, verpleging en verzorging van vooral kwetsbare ouderen. Het reduceren van valincidenten met ernstig letsel (botbreuken en schedelletsel) brengt een enorme besparing voor de gezondheidszorg met zich mee.

Samengevat: De combinatie van toegewijde en persoonlijke medische zorg en het gebruik van deze innovatieve continue monitoringtechniek verbetert de zorg voor de grote groep kwetsbare ouderen. Het EarlySense systeem kan de persoonlijke en professionele aandacht van verpleegkundigen niet vervangen, maar wel bewijsbaar ondersteunen. Met als gevolg minder vermijdbare schade- en sterfgevallen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er is tot dusverre geen ander volledig contactloos systeem dat deze belangrijke vitale functies meet, visualiseert en registreert.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact