Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

NETICS BV

Huizen van wc-papier!

Bouwstenen van bagger en wc-papier

Bedrijfsnaam NETICS BV
KvK Nummer 57621047
Website www.netics.nl
Beschrijving onderneming NETICS is een toonaangevend ingenieursbureau en wordt internationaal gezien als dé expert op het gebied van hergebruik en bouwen met lokaal beschikbare baggerspecie. NETICS heeft de kennis en kunde om deze normaal gesproken nutteloze modder met allerlei lokaal beschikbare additieven te stabiliseren tot bouwmaterialen om constructies zoals waterkeringen, dammen en dijken te bouwen. Door het lokaal nuttig hergebruiken van baggerspecie wordt aanzienlijk op kosten bespaard in de afvoerketen van bagger. In de bouwketen vervalt daarmee de winning, aanschaf en transport van dure primaire en schaarse grondstoffen zoals bijvoorbeeld beton. We hebben als NETICS een recept- en ontwerpboek ontwikkeld waarmee voor alle denkbare bodemsoorten, lokale omstandigheden en gewenste toepassingen de ideale baggerreceptuur bepaald wordt. Dit is een combinatie van lokaal beschikbare (natuurlijke) additieven, variatie in persdruk en optimalisaties in constructiedikte om bouwwerken van baggerspecie te kunnen maken. Inmiddels zijn er tientallen gevalideerde toepassingsmogelijkheden voor de door ons ontwikkelde producten. Hiermee worden overal ter wereld op regionaal niveau business cases opgezet. NETICS versterkt hiermee het wereldberoemde imago van Nederland als dé baggeraars van de wereld en koplopers in circulaire economie en innovatie.

Daarnaast bieden we met onze technieken een antwoord op de groeiende problemen door klimaatverandering. Bijvoorbeeld door het gevolg van de stijgende zeespiegel in combinatie met een snel toenemende urbanisatie in deltagebieden, groeit wereldwijd de noodzaak tot het snel en goedkoop bouwen van diverse constructies zoals dijken, maar nu ook vooral huizen. Als NETICS ontwikkelen we revolutionaire technieken om met modder en lokaal beschikbare additieven zoals bijvoorbeeld rijstvezels, verbrandingsassen, hennep, zeolieten, mijnbouw reststoffen etc. veel goedkoper, en vaak ook sneller, te bouwen dan bij het gebruik van traditionele bouwstoffen het geval is. Dankzij onze kennis kunnen we een zeer hoge kwaliteit van de bouwelementen garanderen.
Naam innovatie Huizen van wc-papier!
Beschrijving innovatie Jaarlijks ontstaat er in delta’s een enorme overlast als gevolg van door de rivieren meegevoerd sediment, dat neerslaat in de vorm van baggerspecie en ongewenste modder. Wij gebruiken juist deze modder om dijken, dammen en andere typen waterkeringen te bouwen. Het was tot voorkort nog onmogelijk om deze baggerspecie te gebruiken voor het bouwen van duurzame huizen. Dankzij onze ontdekking om cellulose (gerecycled wc-papier) toe te voegen aan baggerspecie zijn we in staat om een bouwblok te maken met een hoge kwaliteit die daarnaast ook voldoet aan de eisen vanuit de woningbouw. Hiermee kunnen we wereldwijd op grote schaal met lokaal beschikbaar natuurlijk materiaal zeer goedkoop en soms zelfs gratis bouwelementen leveren voor huizen, wat zelfs op basis van kwaliteit kan wedijveren met traditionele bouwmaterialen.

Het geheim zit hem in de combinatie van de fysische eigenschappen van de cellulose vezel met onze gepatenteerde pers- en productietechnologie. Met de door ons ontwikkelde technologie maken we nu bouwblokken die naast druk, ook treksterkte hebben waarmee we constructies zoals huizen bouwen met lokaal beschikbare baggerspecie. Het ingenieuze recept van bagger en cellulose (gerecycled wc papier) maakt dit nu mogelijk. Om te kunnen variëren in eigenschappen en type bouwblokken, maken wij daarbij ook gebruik van natuurlijke additieven zoals kalksteen en zeolieten. Deze additieven zorgen ervoor dat de baggerspecie voorafgaand aan het persen voldoende ontwaterd wordt, en na het persen zorgt voor extra binding. Het is onze ambitie om de geschikte en natuurvriendelijke additieven lokaal te vinden en gebruiken. Hiermee voorkomen we dat er milieubelastende stoffen zoals cement hoeven te worden gebruikt. Het interessante daarbij is dat we door de tijd hebben ontdekt dat natuurlijke additieven vaak tot extra voordelen leiden.

Door cellulose toe te voegen aan baggerspecie worden twee afvalstoffen gecombineerd tot een hoogwaardige bouwstof waarmee zelfs huizen te bouwen zijn! Het gerecyclede wc papier zorgt ervoor dat de blokken als het ware gewapend worden, net zoals beton dat wordt door stalen wapening. De mogelijkheden voor het nieuwe bouwblok van baggerspecie zijn immens. Naast waterbouwkundige constructies kunnen de blokken nu ook gebruikt worden voor de woningbouw. Tot voor kort was het ons echter nog niet gelukt om bouwblokken van baggerspecie geschikt te maken voor de huizenbouw. Dit kwam omdat de eisen op het gebied van homogeniteit, vormvastheid en uitstraling in de huizenbouw strenger zijn dan in de waterbouw. Een van de belangrijkste uitdagingen was het optreden van zogenaamde krimpscheuren die bij toepassing in de waterbouw geen probleem zijn zolang het element zijn functie behoudt. In de woningbouw zijn krimpscheuren ongewenst en leidt in veel gevallen zelfs tot functieverlies. Na gedegen laboratoriumonderzoek en proeven op werkelijke schaal hebben we ontdekt dat door de toevoeging van gerecycled wc-papier het wel lukt om aan deze eisen te voldoen waardoor krimpscheuren uitblijven. Daarnaast zijn er tal van andere extra voordelen zoals een snellere uithardingstijd van de bouwblokken , een hogere dichtheid en een toename in treksterkte!
Website innovatie https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/20...
Noodzaak en belang van deze innovatie De innovatie heeft een positieve impact voor de vaak traditionele bouwsector omdat dit momenteel een van de meest concrete voorbeelden is van circulaire economie. De wijze waarop wij met onze technologie aansluiten op de opwerking van afvalstromen vanuit de baggerindustrie en vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) draagt bij aan een schoner milieu, besparing op CO2 uitstoot en het gebruik van energie consumerende traditionele materialen. Het gerecyclede wc-papier (cellulose) wordt in dit geval gewonnen uit gebruikte luiers en toiletpapier. Toiletpapier wordt in Nederland samen met het afvalwater in het riool geloosd en getransporteerd naar de RWZI. Een gemiddelde inwoner van West Europa verbruikt circa 10-14 kg toiletpapier per jaar(ongeveer 5,5 miljard kilogram aan vezels in de orde grootte van 30% tot 50% van de zwevende bestanddelen. Tot heden wordt dit meestal verbrand. NETICS ontwikkeld momenteel samen met de betrokken waterschappen een methode (fabriek) om deze stroom van gerecycled cellulose te koppelen aan de stroom van baggerspecie die er jaarlijks vrijkomt bij het onderhouden van de waterwegen. Omdat de waterschappen zowel baggeren als rioolwater zuiveren, blijkt dit de perfecte match te zijn! Het resultaat zijn gestabiliseerde bouwblokken die op een duurzame wijze lokaal van afval geproduceerd worden. Daarmee lopen we als bedrijf en als Nederland voorop in het toepassen van de circulaire economie. Immers de bouwblokken zijn na toepassing in de woningbouw later weer gemakkelijk te hergebruiken als bouwstof voor een andere toepassing.

Door het produceren van deze bouwblokken van bagger en cellulose koppelen we dus twee afvalstromen aan elkaar waardoor een uniek en zeer concurrerend product ontstaat dat minder duurzame traditionele bouwstoffen zoals cement en bakstenen kan vervangen. We zetten deze techniek zo laagdrempelig als mogelijk in de markt met als doel dat overal in de wereld de lokale bevolking de blokken zelf kan produceren.

Onze huidige opdrachtgevers voor deze innovatie zijn Wetterskip Frysland, Provincie Groningen en de stad Tashkent de hoofdstad van Oezbekistan (heeft NETICS een MOU mee gesloten).
Bijdrage aan een betere wereld Rivieren in delta’s voeren sediment mee dat neerslaat in de vorm van baggerspecie en ongewenste modder. In Nederland is dit al 10 miljoen m3 per jaar, wereldwijd is dat naar schatting 36 miljard m3 per jaar. Om overstromingen te voorkomen moet deze baggerspecie worden verwijderd. Arme landen baggeren soms niet of te weinig, waardoor gebieden sneller overstromen. In deze gebieden is daarnaast een enorme grondstofschaarste vanwege de alsmaar toenemende urbanisatie. Deze steden liggen vaak in vruchtbare delta’s die alleen goed bereikbaar zijn over de rivier en zee. Een stad als Rotterdam groeit met 5.000 inwoners per jaar, terwijl New Delhi met ongeveer 1 miljoen inwoners per jaar groeit! Onze missie is om de wereld te leren hoe de enorme hoeveelheden gratis beschikbare baggerspecie economisch rendabel kunnen worden ingezet als bouwmateriaal. In diverse gevallen zien we al dat door de besparingen vanwege het voorkomen van afvoer de van baggerspecie zelfs bouwelementen om niet kunnen worden geleverd aan de lokale bevolking.

Naast baggerspecie is er ook een enorm overschot aan cellulose (wc-papier) afkomstig uit de rioolwaterzuivering. Per jaar alleen al is in West Europa 5.5 miljard kilo aan cellulose vezels! Nu wordt dit vaak niet nuttig hergebruikt maar verbrand, wat zorgt voor een enorme uitstoot aan CO2. Door onze innovatie worden twee afvalstromen gecombineerd en wordt daarnaast ook een oplossing geboden voor duurzame bouwblokken én wordt er minder CO2 uitgestoten bij verbranding van cellulose of productie van bakstenen. Dit zijn dus minimaal vier vliegen in één klap!

Doordat meer dan 95% van de samenstelling van de blokken bestaat uit gratis beschikbare baggerspecie en cellulose, zijn de blokken altijd goedkoper dan traditionele primaire grondstoffen of bijvoorbeeld beton. De bouwblokken zijn in veel gevallen 50% tot 80% goedkoper dan alternatieve materialen en hebben een levensduur van minstens 50 jaar.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het bouwen van huizen met door wc-papier gestabiliseerde modder is uniek in de wereld. Bijzonder is het low-tech karakter van de techniek en het bouwen met (gratis) baggerspecie uit nabijgelegen rivieren en cellulose uit de rioolwaterzuivering. Als NETICS zijn we het enige bedrijf in de wereld wat zich met dit soort technologieën bezighoudt. Het maken van bouwelementen van met cellulose gestabiliseerde baggerspecie, genereert minimale transportbewegingen en een minimaal beslag op primaire grondstoffen die normaal gesproken worden gebruikt. Deze bouwblokken van baggerspecie zijn daardoor veel goedkoper dan iedere andere oplossing, heeft een significant lagere CO2 en milieu-footprint dan bijvoorbeeld bakstenen, betonnen wanden, staalprofielen of hout. Onze innovatieve bouwblokken van wc-papier zorgen op die manier voor een game change in de woningbouw!

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact