Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

I-Real, 89e plaats MKB Innovatie Top 100 2012

Overstorten van regenwater voorkomen

Rioolstelsels in stedelijke gebieden raken bij harde of lange regenbuien overvol met water en gaan dan overstorten op oppervlaktewater, zoals rivieren en stadsvijvers. Daardoor ontstaat vervuiling en zuurstofgebrek, wat funest is voor de flora en fauna in het water.

Monitoren en besturen van rioolgemalen

H2gO is een applicatie voor het monitoren en besturen van rioolgemalen, kleppen, overstorten en stuwen. Door het vasthouden van water in het stelsel, een soort berging, en het op afstand sluiten van de leiding met kleppen kan overstorten van rioolwater worden voorkomen. Dat leidt er toe dat calamiteiten beter te voorspellen en soms te voorkomen zijn en levert bovendien een hogere efficiency van machines en mensen op.

I-Real

Terborg

  LinkedIn

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact