Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Horus View & Explore BV, 83e plaats MKB Innovatie Top 100 2013

Alziend oog voor meer veiligheid

Horus heeft een multi-sensor softwareplatform ontwikkeld waar, met behulp van 360° cameratechnologie, videobeelden worden gemaakt en deze data wordt gekoppeld aan geografische informatie en analysesystemen. Dit platform wordt gebruikt bij inspecties ter voorbereiding van (weg)onderhoud, beveiliging of ongevallenanalyse.

Deze technologie wordt inmiddels gebruikt in diverse sectoren zoals spoor- en wegenbouw, luchthavens, gebouwen-beveiliging, evenementenbeveiliging en verkeersongevallen-analyse.

Voordelen van deze innovatie

  • Spoor- en weggedeelten kunnen na inspectie of ongeval eerder worden vrijgegeven omdat videobeelden snel en efficiënt worden gegeneerd (bij 120km/uur) en later (op kantoor)
  • worden bekeken en geanalyseerd.
  • Doordat beelden op kantoor geanalyseerd worden, vergroot deze technologie tevens de veiligheid van medewerkers.
  • Logistieke kosten bij bouwprocessen worden significant verlaagd doordat situatieanalyses sneller beschikbaar zijn en materialen met minder faalkosten op de bouwplaats voor handen kunnen zijn.

Achteraf aanvullende of controlerende waarnemingen uitvoeren

Openbare ruimten zoals wegen, objecten of gebeurtenissen werden in het verleden veelal ter plekke visueel geschouwd of gemonitord. Daarbij was het niet of beperkt mogelijk om achteraf aanvullende of controlerende waarnemingen uit te voeren. Horus View & Explore vormt een 'alziend oog' dat via één systeem 360° data genereert, dit verrijkt en ontsluit waarmee ter plekke, of in latere instantie een (aanvullend) oordeel of reconstructies van de situatie ter plaatse kan worden verkregen.

Horus View & Explore BV

Bedum

 Twitter LinkedIn

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact