Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Hill Innovations BV, 51e plaats MKB Innovatie Top 100 2013

Bekleding van dijken en oevers

Het Hillblock is ontworpen als toplaagelement voor de bekleding van taluds van waterbouwkundige constructies als dijken en oevers. Het uitgangspunt was een blok te ontwerpen dat de energie uit de golven absorbeert, waardoor de golfoploop gereduceerd kan worden.

Energie golven remmen

Het water dat bij een golfklap binnendringt in de Hillblocks wordt door de configuratie van doorlopende holle ruimtes grotendeels zijdelings weg geperst en dus niet alleen richting de bovenkant van de dijk. Door de absorberende werking van deze holle ruimtes blijft er minder energie over en worden golfoploop en golfoverslag sterk geremd. Bij het Hillblock wordt de energie van de golf verwerkt in de holle ruimtes. Door het afnemen van de druk naar de onderlaag, neemt de zuigende werking onder de steenzetting bij de teruglopende golf af. Door afname de van de zuigkracht zijn de Hillblocks, ondanks 30% materiaal reductie, veel stabieler dan conventionele zettingen.

CO2-arm product

Voor de productie van Hillblocks wordt ruim 30% minder beton gebruikt. Tevens wordt voor deze productie ook gebruik gemaakt van wind- en warmte/koude-energie. Het beton voor de Hillblocks wordt gekenmerkt als CO2-arm product.

Beperking dijkverhoging

Indien Hillblocks worden toegepast op trajecten waar golfremming noodzakelijk is, kan dit leiden tot een beperking in de verhoging of zelfs achterwege blijven van een verhoging van een dijk. Het verhogen van een dijk gaat in vele gebieden in Nederland gepaard met onteigeningen, opbrekingen van belangrijke verkeersaders op dijken en andere maatschappelijke hinder. Naast een enorme financiële impact op het project heeft een dijkverhoging/verbreding vaak een ernstige impact op het milieu en de maatschappij. Hillblocks kunnen door de unieke eigenschap van golfoploopreductie de verhoging en verbreding beperken.

Hill Innovations BV

Rotterdam

  LinkedIn

Website

Dijk bekleed met Hillblocks

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact