Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

High Voltage Engineering Europa BV,
56e plaats MKB Innovatie Top 100 2013

Technologie vervangt proefdiertesten

De farmaceutische industrie ontwikkelt nieuwe medicijnen en gebruikt daarbij preklinisch (dierproeven) onderzoek om die kandidaat geneesmiddelen te selecteren die volgens deze methode de meeste kans maken om werkzaam te zijn in de mens. Minder dan 1% van de stoffen die in dieren succesvol lijken, eindigen als geregistreerd geneesmiddel op de markt. Een opkomende technologie, microdosing, vervangt een groot deel van de proefdiertesten door extreem lage doseringen in de mens i.p.v. in proefdieren te testen. Daarmee wordt de slagingskans zodanig verhoogd dat de ontwikkelkosten van een medicijn met een factor 3 kunnen worden verlaagd.

Microdosing

TNO in Zeist is hierin actief en probeert van microdosing, als ondersteunende technologie voor de farmaceutische industrie, een succes te maken. De farmaceutische industrie aarzelt vanwege de hoge kosten van monster analyse van microdosing studies. High Voltage Engineering Europa (HVEE) heeft voor TNO een versneller massa spectrometer gebouwd die CO2 gas als monstermateriaal accepteert, dit in tegenstelling tot andere versneller massa spectrometers die grafiet als monstermateriaal accepteren. Door de samenwerking tussen TNO en HVEE is een product ontstaan dat als enige CO2 daadwerkelijk op een juiste manier kan analyseren. Dit betekent een reëel alternatief voor de farmaceutische industrie.

Uniek

Medicijn ontwikkel kosten kunnen door microdosing volgens experts worden gereduceerd van >500 miljoen USD naar ongeveer 150 miljoen USD. Echter als er perceptie is dat aanvangskosten hoog zijn, leidt technologische vernieuwing niet automatisch tot aanpassingen in bedrijfsstructuren. Geen enkel laboratorium in de wereld is in staat om de metingen uit te voeren zoals TNO dat nu kan aanbieden dankzij de CO2 accepterende AMS van HVEE.

High Voltage Engineering
Europa BV

Amersfoort

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact