Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Hero Balancer, 36e plaats MKB Innovatie Top 100 2016

Slim in het hart van elk gebouw

Hero Balancer is, een eenvoudig in te passen, zelflerende software applicatie voor duurzame energie installaties voor collectieve (woon) gebouwen en zorgt ervoor dat het gebruik van energie en duurzame energiebronnen continu worden geoptimaliseerd. Door enerzijds de (duurzaam) opgewekte energie af te stemmen op een inschatting van de toekomstige energiebehoefte van de gebruikers in een gebouw. Rekening houdende met hun gedrag, gewoonten en comfort wensen. Anderzijds zorgt de Hero Balancer ervoor dat alle beschikbare duurzame bronnen optimaal worden benut en die energie opslaan, leveren en inkopen die nodig is.

Voordelen

Hero Balancer zorgt voor 20 tot 30 % minder gebruik van fossiele brandstoffen, verlaagt door slimme inkoop de energiekosten met ca. 20% en maakt gebouwen toekomstbestendig met behoud van vastgoedwaarde. De Hero Balancer past zowel bij het gedachtengoed van smart cities (slimme technologie die de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder maken) als smart grids (energienet met slimme meet- en regelsystemen die zorgen voor optimale afstemming tussen vraag en aanbod).

Mooie resultaten

De betrokkenen (ECN, TNO, ZON Energie) hebben circa vijf jaar gewerkt aan een betrouwbare aanpak. Hierbij is veel ervaring opgedaan om tot een optimale economische schaalbare aanpak te komen waardoor nu terug verdien tijden gerealiseerd kunnen worden van 1 tot 3 jaar. Inmiddels wordt Hero Balancer toegepast bij appartementencomplexen in IJmuiden, Zandvoort, Krommenie en is het eerste kantoorgebouw voorzien. Er is interesse vanuit (inter)nationale partijen de uitrol te versnellen.

Hero Balancer

Logo HeroBalancer Spanbroek

Facebook LinkedIn

Website

Schematische weergave van de werking van Hero Balancer

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact