Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Live Adviesdagen

HMC BV, 45e plaats MKB Innovatie Top 100 2015

Verantwoord slopen van schepen en platforms

HMC is een onafhankelijk ingenieursbureau, werkzaam op de gebieden Maritieme Bedrijfswetenschappelijke Applicaties (MBA), Marine Services (MS) en Maritieme Educatie (ME). Diensten en producten zijn erop gericht de kwaliteit, veiligheid en efficiency van maritieme operaties op zee te verbeteren alsmede aanzienlijk op kosten te besparen.

Ship Dismantling Instrument

Om schoonslopen te realiseren heeft HMC het Ship Dismantling Instrument (SDI) ontwikkeld. Een combinatie van service en producten die verantwoord slopen van offshore objecten (schepen, platforms en offshore productiemiddelen) mogelijk maakt. HMC heeft de SDI gecombineerd met andere innovatieve technologieën zoals de beladingcomputer (CPC 2.0) en de Marine Quality Kit (MQK). Deze applicaties meten spanning en vermoeiing op de romp van het schip en controleren de stabiliteit tijdens de ontmanteling. Met de SDI wordt een compleet system geleverd dat continu de spanning en stabiliteit in de gaten houdt. Dit maakt het mogelijk om het schip al drijvend te slopen. Dit kan veel geld besparen. Elke stap van het slopen wordt met onze SDI van tevoren door HMC berekend.

NGO Shipbreaking Platform

De toegenomen aanvoer van Europese sloopschepen betekent voor scheepssloperijen in Zuid Azië meer werkgelegenheid en inkomsten. Maar het slopen is zwaar en gevaarlijk werk, waarbij giftige stoffen vrij komen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Het NGO Shipbreaking Platform is hiervan een tegenstander en dwingt scheepseigenaren hun verantwoordelijkheid voor veilige scheepsontmanteling te nemen zolang de werkomstandigheden voor mens en milieu niet verbeteren in deze landen.

Verantwoord slopen

De maritieme industrie zou moeten investeren in de SDI om op een verantwoorde en schonere manier objecten te kunnen slopen. We kunnen het niet toestaan dat scheepseigenaren hun schepen nu verkopen aan lage lonen landen en op deze manier het probleem verschuiven.

HMC BV

Logo HMCAlmere-Stad

 Twitter LinkedIn

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact