Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Hydrographic and Marine Consultants BV,
35e plaats MKB Innovatie Top 100 2014

Brandstofbesparing voor zeeschepen met HMC's EcoTrim

In de maritieme sector probeert men het brandstofverbruik zoveel mogelijk te minimaliseren. Ook de wet- en regelgeving wordt steeds meer aangescherpt. Dit heeft geleid tot de innovatie van Hydrographic and Marine Consultants BV: EcoTrim. Een middel voor scheepseigenaren en operators. Met EcoTrim kunnen zeeschepen gemiddeld tussen de 2% en 5% besparen op brandstof. Dit betekent per zeegaand schip dat hoeveelheid brandstof flink geminimaliseerd wordt per reis. Als 1 % van de ongeveer 80.000 wereldwijd rondvarende zeeschepen met EcoTrim zou worden uitgerust, betekent dit een besparing van ongeveer 1 miljoen liter per dag.

Berekening optimale trim

EcoTrim is een intelligente tool waarmee de optimale trim (ligging) van een schip wordt berekend. De tool maakt gebruik van het door HMC eveneens ontwikkelde beladingsprogramma CPC. Voor EcoTrim wordt de rompvorm van het schip gemodelleerd om de specifieke waardes per individueel schip te kunnen berekenen. Tot op heden werd voor deze berekeningen gebruik gemaakt van statische gegevens, stilstaand water. Afhankelijk van de beladingsconditie van het schip is er een optimale trim van het schip mogelijk waardoor je een verminderde weerstand door het water krijgt. Momenteel wordt onderzocht of het wiskundige model van het algoritme kan worden geoptimaliseerd en uitgebreid met een statistische methode om de korte termijn omgevingscondities in de direct omgeving van het schip nauwkeurig te bepalen. De volgende stappen in de ontwikkeling zijn het uitbreiden met route optimalisatie integratie en berekeningen voor dynamische zeecondities.

Hydrographic and Marine Consultants BV

Almere Stad

 Twitter LinkedIn

Website

Ecotrim schematische weergave

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact