Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Geluidsgolven afbuigen

4Silence in DFT

Met haar WHIS®solutions buigt 4Silence het geluid af van wegen en spoorwegen. Dit is nodig, want volgens de Wereldgezondheidsorganisatie leidt een te hoge geluidsbelasting tot serieuze gezondheidsproblemen. In 2019 behaalden De WHIS®solutions van 4Silence een plaats in de KVK Innovatie Top 100. Oprichter Ysbrand Wijnant en directeur Eric de Vries vertellen in een interview met Gabi Ouwerkerk van De Financiële Telegraaf (DFT) hoe geluidsdiffractie in het werk gaat en wat de effecten zijn van de WHIS®solutions.

Steen tegen verkeerslawaai

Veel mensen ervaren overlast door verkeerslawaai. Maatregelen als stil asfalt en een geluidswal zijn vaak niet afdoende om tot een acceptabel geluidsniveau te komen. Het Enschedese bedrijf 4Silence komt met een nieuwe oplossing die het geluid afbuigt. Het verkeerslawaai neemt hierdoor met de helft af, wijzen testen uit.

De WHISstone is een betonnen constructie met gleuven die geluid laat weerkaatsen. Oprichter Ysbrand Wijnant kwam op het idee toen hij op de Universiteit Twente werkte aan de doorontwikkeling van stil asfalt. Dat bleek lastiger dan gedacht. "Zou het niet mogelijk zijn om langs de snelweg geluid af te buigen", vroeg hij zich af.

Botsing

"Als luchtmoleculen botsen, ervaar je druk. Bij een zware bastoon kun je dat zelfs voelen", legt directeur Eric de Vries uit. "Ook verkeer veroorzaakt een drukgolf. Die golf verplaatst zich horizontaal. Ons systeem bestaat uit verschillende gleuven in stenen naast de weg. De luchtmoleculen komen daar in botsing en volgen de weg van de minste weerstand en dat is omhoog."

Het verkeerslawaai neemt hierdoor voor het menselijk oor met de helft af. Een eerste test in de gemeente Enschede liet al in 2012 zien dat het systeem geluid met 2,5 decibel reduceerde. Toch zal het pas dit najaar op grote schaal toegepast worden.

Mogelijkheden

"Geluidsreducerende maatregelen mogen pas ten uitvoer worden gebracht als ze ingebed zijn in bestaande wet- en regelgeving", aldus De Vries. "Het concept moet bewezen zijn, zodat ermee gerekend kan worden." Samen met provincies zijn de oplossingen de afgelopen jaren uitvoerig getest. Zo is het bijvoorbeeld toegepast op de provinciale weg N223 in De Lier in het Westland. In de berm is een gleuf gegraven waarna de stenen erin gelegd zijn.
"Het grote voordeel van ons systeem is het grote palet aan mogelijkheden. Je kunt het toepassen bij nieuwe projecten, maar ook in het bestaande wegennet", vertelt De Vries . "Zelfs als er al stil asfalt ligt of er geluidsschermen zijn geplaatst. Het effect van de WHISstone kun je er gewoon bij optellen."

In aanvulling op de stenen heeft 4Silence ook de WHISwall en WHIStop ontwikkeld. De wall is een geluidsscherm waaraan een metalen variant van de geluidsafbuigende elementen is toegevoegd, terwijl de top een laag met gleuven is die op een bestaande geluidsmuur geplaatst kan worden.

Goedkoper

"Met een WHISwall van een meter hoog behaal je hetzelfde geluidsreducerende effect als met een gewone geluidswal van drie meter", vertelt De Vries. "Ons systeem is daarmee niet alleen goedkoper, je behoudt ook uitzicht."

Mondiaal

4Silence werkt al sinds 2014 samen met Rijkswaterstaat, Prorail, RiVM en diverse provincies om het concept van diffractie van geluid ingebed te krijgen in de wet- en regelgeving. Vanaf oktober 2019 is dit het geval. Het systeem kan dan op grote schaal toegepast worden. In zowel binnen- als buitenland. In België en Duitsland lopen momenteel validatietests en de EU heeft steun toegezegd voor de verdere uitrol. "Europa heeft onze eerste focus, maar ook vanuit Japan en de Verenigde Staten is er belangstelling. We zijn stilletjes op weg om uit te groeien tot mondiale speler."

Bron: De Financiële Telegraaf | DFT | Gabi Ouwerkerk
Foto: Eric de Vries enYsbrand Wijnant | 4Silence

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact