Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Femtogrid Energy Solutions
24e plaats MKB Innovatie Top 100 2011

Slimme elektronica voor nog meer zonne-energie

Met Femtogrid kunnen bestaande zonnestroominstallaties tot 30% meer kWh opwekken. Zonnepanelen presteren beter dankzij de slimme elektronica van Femtogrid en het feit dat ze parallel geschakeld worden in plaats van - wat gebruikelijk is - serieel. Elk paneel draagt zo bij wat hij kan; ook gedeeltelijk beschaduwde dakdelen worden benut. Resultaat: een maximale totaalopbrengst aan zonne-energie. Het systeem is uit te breiden met mogelijkheden om windenergie op te wekken.

Explosieve vraag

Femtogrid komt hiermee tegemoet aan de explosieve vraag naar veilige zonnestroominstallaties die veel energie opwekken. Samenwerking met andere Nederlandse partijen versterkt de Nederlandse kenniseconomie en zonnestroomsector.

Femtogrid Energy Solutions

Amsterdam

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact