Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Faunest, 69e plaats KVK Innovatie Top 100 2020

Circulaire producten helpen beschermde diersoorten in stedelijk gebied

Verstedelijkt gebied kan ook een broedplaats zijn voor biodiversiteit. Faunest is de uitdaging aangegaan om hiervoor de benodigde 100 procent circulaire voorzieningen te leveren.

De Omgevingswet verplicht op veel locaties een nestvoorziening voor bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Daarbij worden de randvoorwaarden voor die dieren om te kunnen overleven dikwijls over het hoofd gezien. Faunest heeft de ambitie, tot nu toe als enige partij, wel het volledige plaatje bieden. Dat betekent nestlocaties, maar ook bijvoorbeeld de benodigde drinkbakken, zandbaden, voedsel voorzienende beplantingen en schuillocaties. Daarmee vergroot het voor deze diersoorten het bestaansrecht en stimuleert het de kans op groei van de populaties. 

Toekomstig compost

Een deel van de producten die Faunest maakt worden voor beyond end of life ontworpen. In 2019 is Faunest begonnen met de ontwikkeling van nestkasten. Ze worden deels gemaakt als “toekomstig compost”. Daarnaast wil het bedrijf zelf de verantwoordelijkheid nemen om het gros van de materialen zelf te kweken, liefst op de locaties zelf die voorzien worden van de producten, echter is dit vaak niet mogelijk. Plaatst Faunest bijvoorbeeld voorzieningen van Douglashout op een terrein, dan moeten deze voorzieningen (onbehandeld) net zo lang kunnen meegaan als het duurt om weer aan te groeien. Op  locatie wil Faunest ook voldoende aanplanten om na deze periode weer nieuwe voorzieningen te kunnen produceren.

Webshop

Faunest heeft in samenwerking met verschillende ecologen en ecologische adviesbureaus een aantal testen gedaan alvorens groots de markt op te gaan. Inmiddels is de website met een digitale catalogus en webshop online.

Faunest

Faunest logoApeldoorn

LinkedIn Instagram

Website

Massief houten Huismusflats te Leusden

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact