Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

EclecticIQ, 31e plaats MKB Innovatie Top 100 2018

Dashboard geeft inzicht in digitale dreigingen

100% veiligheid bestaat niet. Ook niet als het om digitale veiligheid (cybersecurity) gaat. Informatie over digitale dreigingen helpt organisaties wel om beter hierop te anticiperen en zich beter hiertegen te wapenen. Maar dan moet de informatie wel correct, tijdig en relevant voor een organisatie zijn. Alleen dan kan zij effectief hierop reageren. EclecticIQ maakt dit mogelijk met haar platform voor inlichtingen over cyberdreigingen.

Inzicht in relevante cyberdreigingen

Het ultieme doel is dat een organisatie geen hinder ondervindt van cyberdreigingen. Naast traditionele maatregelen op het gebied van cybersecurity is tijdig inzicht in relevante dreigingen essentieel. Bijvoorbeeld als er nieuwe ransomware rondwaart. EclecticIQ Platform verzamelt inlichtingen over cyberdreigingen uit vele open en gesloten bronnen. Het helpt dreigingsanalisten deze grote hoeveelheid dreigingsdata te verwerken tot een overzichtelijk, realistisch dreigingsbeeld. Een dashboard dat inzicht geeft in relevante digitale dreigingen dus.

Snelle groeier

EclecticIQ is een snel groeiende scale-up. Het bedrijf viel de afgelopen jaren regelmatig in de prijzen. Zowel voor de technologie die ze levert als voor de snelle groei van de onderneming. Vorig jaar haalde het bedrijf opnieuw een miljoeneninvestering op. De beoogde internationale uitbreiding is nu een feit met kantoren in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk.

EclecticIQ

EclecticIQAmsterdam

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Website

EclecticIQ Platform op schermen

Aanvullende informatie

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact