Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Speciaal lettertype helpt dyslectische mensen beter te lezen

Vlot kunnen lezen en spellen is een vaardigheid die van groot belang is bij het leren. In een Nederlandse klas van 30 kinderen hebben er gemiddeld 2 of 3 dyslexie. Uitgeverij Dyslexion zag in dit wereldwijde probleem een kans en heeft een lettertype ontwikkeld dat voor mensen met dyslexie duidelijker is en met minder moeite gelezen kan worden.

Als partner in een uitgeverij voor boeken met grote letters kreeg Werner Bartelds vaak de vraag of deze boeken ook geschikt zijn voor dyslectici. "Dit is echter niet het geval. Ten onrechte denken mensen soms dat als je lesstof aanbiedt op A3-formaat in plaats van op A4-formaat, dat dan het probleem is opgelost. Niets is echter minder waar."

Geprononceerde afrondingen

Mensen met dyslexie zien letters vaak gespiegeld, omgedraaid of met elkaar verwisseld. Bovendien zijn de meeste lettertypes vanuit esthetisch oogpunt zodanig ontworpen, dat ze een 'familie' vormen en dus erg op elkaar lijken. "Wij hebben daarom speciaal voor dyslectici een nieuw lettertype laten ontwikkelen," aldus Bartelds, die voor deze nieuwe bedrijfsactiviteit in 2012 uitgeverij Dyslexion oprichtte. "De letters van dit lettertype zijn vrij zwaar aan de basis en hebben geprononceerde afrondingen, waardoor ze niet zo snel met een andere letter worden verward."

Achterblijvende schoolprestaties

Volgens Bartelds blijven kinderen met dyslexie qua schoolprestaties vaak achter bij het niveau dat van hen verwacht mag worden. "Ondanks hun inzet en ijver zijn hun schoolprestaties vaak niet in overeenstemming met hun vaak goede verstandelijke capaciteiten. Uiteindelijk kan dit een negatieve invloed hebben op zowel het zelfvertrouwen als de motivatie en het zelfbeeld van het kind. Docenten spelen daarom een cruciale rol in het helpen van dyslectische kinderen." Met het nieuw ontwikkelde lettertype, dat toepasselijk 'Dyslexie' is gedoopt, hoopt Bartelds een positieve bijdrage te leveren aan een goede omgang met dyslexie.

Het achterhuis van Anne Frank

Op dit moment bestaat het assortiment boeken van uitgeverij Dyslexion uit ongeveer 60 titels, in de meest gangbare genres. "We proberen uiteraard de best verkopende boektitels uit te geven, maar dat is deels ook afhankelijk van auteursrechten. We zijn erg blij dat we alle titels van Jan Terlouw en van kinderboekenschrijver Jacques Vriens kunnen uitbrengen. Daarnaast staat bijvoorbeeld een toptitel als 'Het achterhuis van Anne Frank op stapel." Afnemers van boeken van uitgeverij Dyslexion zijn overwegend bibliotheken, scholen en boekhandels.

Engelstalig taalgebied

De positieve reacties van dyslectische lezers stimuleren Bartelds om de toepassing van het voor dyslectici geoptimaliseerde lettertype grootschaliger aan te pakken. De oprichter van Dyslexion mikt hierbij op de Engelstalige markt. "Deze markt is met zijn wijd verspreide taalgebied en de beschikbaarheid van uitstekende jeugdboeken zeer interessant. Bovendien is Engels een taal, waarin dyslexie een veel voorkomend probleem is." Met hulp van het voormalige Syntens en de Kamer van Koophandel heeft Bartelds de eerste stappen over de oceaan reeds gezet. "Met dank aan de regeling Starters International Business hebben wij een marktonderzoek uit kunnen voeren in Engeland en de Verenigde Staten. Daarnaast heeft Syntens ons onder meer in contact gebracht met de Nederlandse ambassades in Engeland en de VS."

MKB Innovatie Top 100

Grote organisaties en uitgeverijen in Engeland en de VS hebben zich reeds zeer geïnteresseerd getoond. Eén van deze partijen is de in Londen gevestigde uitgeverij Usborne. "Dit is de beste kinderboekenuitgeverij van Engeland," aldus Bartelds. "Daarnaast zijn we met meerdere andere grote partijen en met rechthebbenden van enkele toptitels in gesprek. Ik verwacht volgend jaar een eigen vestiging in Oxford te openen." De potentie van Dyslexion is in Nederland reeds eerder onderkend, getuige in 20131 de 12e plek waarop de jonge uitgeverij eindigde in de MKB Innovatie Top 100.

Effect onderzocht

Onderzoek van zowel de Universiteit Twente als van de Universiteit Amsterdam wijst uit dat dyslectici makkelijker en vlotter kunnen lezen met het lettertype Dyslexie. "84 procent van de gebruikers van het lettertype leest vlotter. Bovendien maakt 78 procent minder fouten bij het lezen." Ten behoeve van introductie op de Amerikaanse markt wil Barthels een soortgelijk onderzoek laten uitvoeren door de University of Yale of de University of Harvard.

Richard Branson

Daarnaast zoekt de oprichter van Dyslexion actief contact met beroemde dyslecten, in de hoop dat zij tot ambassadeur kunnen uitgroeien. "Het is natuurlijk fantastische promotie als een beroemde dyslect onze boeken aanraadt. Op dit moment ligt er bijvoorbeeld een boek bij Richard Branson, die ook dyslectisch is. We hebben één van zijn eigen boeken in het Engels vertaald en zijn in afwachting van zijn reactie."

LiveWIRE

Deze ondernemer heeft ook deelgenomen aan het LiveWIRE programma.

Bron: LiveWIRE

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact