Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Duoinlog, 20e plaats MKB Innovatie Top 100 2014

Handleiding voor objectieve bepaling van CO2 uitstoot

De CO2-handleiding is gebaseerd op de internationale CEN-EN 16258 standaard en stimuleert de verdere ontwikkeling van gangbare marktinitiatieven voor de registratie van CO2. De CO2-handleiding is in eerste instantie bedoeld om de CO2-uitstoot te bepalen die ontstaat bij de inzet van wegtransport voor goederenvervoer en is toepasbaar voor zowel grote als kleine transportbedrijven en uitbesteed vervoer. Inzicht in de hoeveelheid CO2-uitstoot, gecombineerd met het bekende brandstofverbruik, biedt ondernemers instrumenten om hun werkzaamheden efficiënter, slimmer en met minder middelen uit te voeren en uitkomsten te vergelijken. Met het verkregen inzicht zoeken zij, in samenwerking met anderen, naar mogelijkheden om hun beladingsgraad te verhogen en te participeren in programma's als Lean and Green en Green Freight Europe.

Grensoverschrijdend

Het Europese wegvervoer is doorgaans grensoverschrijdend. Daarom is de handleiding ook in het Engels verschenen. Deze praktische handleiding verfijnt de internationale norm en geeft verladers en vervoerders heldere handvatten en rekenvoorbeelden voor het toerekenen van CO2 op zending niveau.

Ontwikkeld in samenspraak met bedrijfsleven

De handleiding is ontwikkeld op verzoek van en in nauwe samenspraak met het logistieke (MKB) bedrijfsleven en wordt breed verspreid. De ervaringen met de handleiding worden geïnventariseerd met als doel deze nog verder aan te scherpen en uit te breiden naar andere transportmodi.

Duoinlog

Winssen

 Twitter LinkedIn

Website

Fran├žoise van den Broek

Françoise van den Broek. Foto Do Visser/De Gelderlander

"De MKB Innovatie Top 100 zorgt voor aandacht en opent deuren, zodat ik een dergelijke handleiding hopelijk ook in andere sectoren- bijvoorbeeld spoor en binnenvaart kan op starten."

Françoise van den Broek. in Kijk op oost Nederland

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact