Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Drainvast BV, 17e plaats MKB Innovatie Top 100

Oplossing voor wateroverlast

Drainvast heeft de drainvoeg ontwikkeld: een waterdoorlatende stevige naaldvilt strook van PP + PE die als voeg tussen het straatwerk wordt gelegd. De drainvoeg infiltreert het regenwater in de ondergrond via waterdoorlatende eigenschappen van het materiaal. Bij herstraten kan het uitkomende materiaal hergebruikt worden, speciale stenen zijn overbodig.

Duurzaam

Hevige en langdurige regenbuien ten gevolge van de klimaatsverandering maken duurzame oplossingen om wateroverlast te voorkomen in bebouwd gebied noodzakelijk. Niet altijd is er ruimte voor open water of kan de capaciteit van het riool worden aangepast. Afvoer van water via infiltratie in de bodem is een duurzame oplossing. Schoon regenwater wordt dan niet afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

Breed inzetbaar

De infiltratievoeg is een simpele en doeltreffende oplossing die breed inzetbaar is: renovatie pleinen, inbreidingslocaties, nieuwbouwplannen. Drainvoeg lost de problemen die er zijn met de huidige systemen op.

In gebieden waar door de bodemgesteldheid infiltratie niet mogelijk is, kan de Drainvoeg ook toegepast worden. Een waterdichte folie onder de wegfundering en een overstort zorgen dan voor gecontroleerde afvoer van het water. In beide situaties is het regenwater direct weg en staan er geen plassen meer op het wegdek zoals je nu veel ziet op straten/pleinen/in winkelgebieden.

Drainvast BV

Zundert

  LinkedIn

Website

Drainvoeg van Drainvast

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact