Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

DENSsolutions, 6e plaats MKB Innovatie Top 100 2018

Tot in het kleinste detail

Veel onderzoekers zoeken naarstig naar antwoorden om maatschappelijke problemen aan te pakken zoals vervuiling, energieopslag en datatransport. Daarvoor is een beter begrip van de natuur een vereiste. Het innovatieve onderzoek platform Climate in situ gas & heating stelt onderzoekers in staat om materialen en chemische processen tot op de kleinste schaal te bestuderen, te controleren en te optimaliseren. En dat is nodig om bijvoorbeeld efficiëntere katalytische materialen, betere batterijen en snellere transistoren te ontwerpen.

Nieuwe materialen en processen

DENSsolutions heeft het Climate product ontwikkeld als hulpstuk voor de transmissie elektronen microscoop (TEM). Deze microscoop is in staat om op hoge resolutie materialen weer te geven, maar enkel onder hoog vacuüm. Door innovatieve microchip technologie te gebruiken transformeert het Climate product echter een standaard TEM tot een multifunctioneel onderzoekslaboratorium. Dat maakt het mogelijk monsters niet alleen met hoge resolutie te bestuderen maar ook onder hoge druk en hoge temperaturen. En dat biedt academici en industriële bedrijven de sleutel om nieuwe materialen en processen te ontwerpen.

Wereldwijd verkocht

DENSsolutions verkoopt het Climate systeem inmiddels wereldwijd aan onderzoekers in de velden Materiaalkunde, Catalyse & micro-elektronica. In situ TEM is een zeer snel groeiend onderzoeksveld met vele publicaties en veel aandacht op conferenties. Dit type onderzoek is sinds 2012 sterk gegroeid. Met de introductie van Climate (gas & heating) in 2015 is het tot dan toe meest geavanceerde in situ TEM systeem gelanceerd.

DENSsolutions

DENSsolutions logoDelft

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Climate onderzoek platform apparatuur

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact