Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Cropwatch, 23e plaats MKB Innovatie Top 100 2015

Digitale monitoring van insecten

Met de inzet van nieuwe technologie en nieuwe manieren om data te verzamelen, kunnen boeren en tuinders hun gewassen veel efficiënter verbouwen. Met dit in het achterhoofd heeft Cropwatch uit Wageningen de Scoutbox ontwikkeld. De Scoutbox wordt gebruikt voor het identificeren en tellen van schadelijke insecten in de groente- en fruitteelt.

Voorsprong

Nu gebeurt dit nog volledig handmatig. Dat is tijdrovend en gespecialiseerd werk. De Scoutbox neemt dit werk over en zorgt voor arbeidstijdbesparing, gestandaardiseerde tellingen en online rapportages. Zo krijgt de teler actuele en accurate informatie over zijn teeltomstandigheden. Het toepassen van moderne technologie levert de telers een voorsprong op ten opzichte van de traditionele manier van werken.

Data-analyse

De Scoutbox bestaat uit een camera die beelden maakt van vangkaarten die in de kas of in het veld hangen. Speciale software telt het aantal insecten en analyseert het patroon op de vangkaart. De specifieke kenmerken van de insecten op beeldmateriaal maakt het mogelijk verschillende soorten te onderscheiden.  Met de gegevens kan de teler de insectenpopulatie gemakkelijker volgen en indien nodig ingrijpen. Dit sluit aan bij de uitdaging waar boeren en tuinders voor staan om op een duurzame manier gezonde gewassen te verbouwen.

Cropwatch

Logo Scoutbox - Cropwatch Wageningen

 Twitter 

Website

Snuitkever

Aanvullende informatie

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact