Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Colsen (Colsen Participatie BV), 4e plaats MKB Innovatie Top 100 2018

Energie uit afvalwater

Eén van de belangrijkste verontreinigingen in afvalwater zijn stikstofverbindingen. Stikstof verwijdering uit afvalwater gaat tot op heden op basis van nitrificatie/denitrificatie en is een energie consumerend proces. Samen met de verwerking van slib zorgt dit voor hoge operationele kosten.

Colsen blijft innoveren in deze industrie.  Ze behaalden in 2014 al eens een plek in de MKB top 100 en hebben nu weer een nieuwe vinding.

Bacteriën doen het werk

De nieuwe NAS® technologie werkt met anammox-bacteriën. Deze micro-organismen zorgen ervoor dat stikstof tijdens de zuivering zeer efficiënt wordt verwijderd. Deze innovatie kan in bestaande (riool)waterzuiveringsinstallaties ingepast worden en maakt het mogelijk om meer energie uit afvalwater te halen.  Anammox processen zijn duurzame en kostenbesparende oplossingen. Een besparing van 40% in operationele kosten is mogelijk. Voornamelijk door een verlaagd energieverbruik en verminderde slibproductie.

De optimalisering van de vergisting brengt tot 30 % meer biogasproductie, terwijl de behandeling van het water geen extra energie kost. Hierdoor is het nettorendement zeer groot.

Colsen ontwikkelde deze technologie samen met Universiteiten van Gent en Antwerpen, de industrie en waterschappen en heeft deze toepassing al op verschillende plaatsen in de wereld gerealiseerd.
De NAS®-technologie draagt bij tot het energie-neutraal of zelfs energie-positief maken van waterzuivering. Momenteel vindt nog een doorontwikkeling om elke rioolwaterzuivering energie producerend te maken. Colsen zal hiervan één van de eerste leveranciers ter wereld zijn.

Colsen (Colsen Participatie BV)

Colsen logo Hulst

 LinkedIn

Website

Waterzuiveringinstallatie

Media exposure
"Ik vind de Innovatie Top 100 een goed evenement waardoor erkenning wordt gegeven aan bedrijven die innoveren en waarbij een platform wordt gegeven voor media exposure. Wij zijn gefeliciteerd door onze klanten, lokale en provinciale overheden en gebruiken onze 4de plaats verdienstelijk in het buitenland bij acquisitietrajecten."

Boris Colsen, Colsen

Aanvullende informatie

Bijlagen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact